Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Jaarlijks onderzoeken aftrekpost is niet nodig

Bij een ambtelijk verzuim van de inspecteur mag de Belastingdienst u geen navorderingsaanslag opleggen. Dit houdt echter niet in dat de fiscus de onjuist toegepaste aftrekpost daarna jaarlijks moet gaan onderzoeken. Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat de inspecteur mag navorderen als er in een later jaar weer een fout wordt gemaakt bij dezelfde aftrekpost.

In deze zaak had de Belastingdienst vragen over de eigenwoningaftrek, scholingsuitgaven en giften in de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2005 gesteld. Toelichting bleef echter uit en de inspecteur corrigeerde op 25 mei 2008 de aanslag. De aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2007 werd op 28 november 2008 conform de aangifte opgelegd. In juni 2009 merkte de inspecteur dat dezelfde aftrekposten in de aangifte 2007 weer niet juist waren ingevuld. De Belastingdienst legde daarom een navorderingsaanslag op over het jaar 2007.

Geen ambtelijk verzuim inspecteur
Deze navorderingsaanslag stond nu ter discussie. De rechter moest uitmaken of er sprake was van een nieuw feit en of de inspecteur een ambtelijk verzuim had begaan. De rechtbank vond dat er geen sprake was van een nieuw feit, omdat er al eerder vragen waren gesteld over de aftrekposten. De inspecteur had de aangiften over 2007 niet zomaar mogen volgen. Er was volgens de rechtbank sprake van een ambtelijk verzuim. Gerechtshof Den Haag en de Hoge Raad volgden de rechtbank niet. De inspecteur hoefde een foute aftrekpost in een bepaald jaar daarna niet jaarlijks te onderzoeken. Het achterwege laten van dat onderzoek was geen ambtelijk verzuim. De inspecteur had daardoor een nieuw feit en mocht de te weinig geheven belasting navorderen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X