Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Meeste zonnepaneelhouders ontsnappen aan herziening BTW

De invoering van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) kan ook gevolgen hebben voor particulieren die BTW op hun zonnepanelen proberen terug te krijgen. Zij zouden mogelijk de BTW die ze eerder hebben teruggekregen moeten herzien, ofwel terugbetalen. Maar volgens het kabinet ontsnappen 'vrijwel alle' zonnepaneelhouders daaraan.

Nu is de KOR nog gekoppeld aan het bedrag aan BTW dat een ondernemer in een jaar afdraagt. Maar vanaf 2020 verandert dat. Voor de KOR ‘nieuwe stijl’ (infographic) geldt een grens van € 20.000 aan in Nederland belaste omzet. Ondernemers die onder dat grensbedrag blijven kunnen ervoor kiezen om de regeling te gebruiken.

Gebruik vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw-identificatienummer

Alle eenmanszaken hebben een brief met een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Hebt u een eenmanszaak? Dan gaat u dit nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al uw contacten met klanten of leveranciers. U moet het vermelden op uw facturen en website. Staat uw oude nummer nog op brieven of andere communicatiemiddelen? Vervang het dan door uw nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020. Het nieuwe btw-identificatienummer noemen we ook wel: btw-id.

Vuistregel vanaf 1 januari 2020
  • Hebt u contact met de Belastingdienst? Gebruik uw omzetbelastingnummer.
  • Doet u zaken met anderen? Gebruik uw btw-identificatienummer.
Met het nieuwe btw-identificatienummer is uw privacy beter beschermd
In het nieuwe btw-identificatienummer is uw burgerservicenummer (BSN) niet meer verwerkt. Zo is uw privacy beter beschermd. Het BSN is uw unieke persoonsnummer. Hiermee staat u bijvoorbeeld ingeschreven bij uw gemeente. Uw BSN verandert dan ook niet.

Conclusie P-G inzake Nederlands ingezetenen met mini-jobs in Duitsland

Nederlands ingezetenen met mini-jobs in Duitsland die aldaar geen recht op pensioen- en kinderverzekering hebben. Moet Nederland dat op grond van de artt. 45-48 VwEU opvangen hoewel Vo. 1408/71 en de Nederlandse wetgeving exclusief het Duitse stelsel aanwijzen en Nederland geen premie kon heffen?

Feiten: Deze zaken betreffen Nederlands ingezetenen die in Duitsland hebben gewerkt als geringfügig Beschäftigte, inhoudende dat zij weinig verdienden en alleen verzekerd waren tegen arbeidsongevallen. Personen met een dergelijke mini-job zijn dus - ook als zij Duits ingezetenen zijn - in Duitsland niet verzekerd voor Kindergeld en ouderdomspensioen.

Geschil: De belanghebbenden waren in hun Duitse werkperioden niet verzekerd voor de AOW en AKW omdat art. 13(2)(a) Vo. 1408/71, geïmplementeerd in art. 6a AOW en 6a AKW, exclusief het sociale verzekeringsstelsel van het werkland aanwijst. Zij waren in Duitsland evenmin verzekerd. Verplichten de artt. 45-48 VwEU (vrij werknemersverkeer) Nederland om hen desondanks AOW-opbouw en kinderbijslag toe te kennen? Bij Giesen en Van den Berg gaat het om (partnertoeslag op) AOW, bij Franzen om kinderbijslag en AOW.

Woonplaatsverklaring voortaan via Belastingdienst Arnhem

Om te bewijzen dat hij voor de loonheffingen inwoner van Nederland is, kan een werknemer een woonplaatsverklaring aanvragen bij de Belastingdienst. In de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 staat dat kantoor Arnhem deze klus voor zijn rekening neemt.

Met ingang van 1 januari 2019 moet uw organisatie van elke werknemer weten van welk land hij inwoner is. Daar hangt namelijk van af of hij bij het berekenen van de loonheffingen in aanmerking komt voor de volledige loonheffingskorting of niet. Alleen inwoners van Nederland hebben per 2019 nog recht op het belastingdeel én het premiedeel van alle onderdelen van de loonheffingskorting. Er zijn per 2019 drie groepen werknemers, met voor elke groep aparte loonbelastingtabellen.

Nederland krijgt zetel bij Internationale Maritieme Organisatie

Tijdens de conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is Nederland gekozen als lid van de IMO-Council. De komende twee jaar heeft ons land daarmee een plek bemachtigd in dit dagelijkse bestuur van het agentschap van de Verenigde Naties. De IMO is verantwoordelijk voor internationale regels voor de scheepvaart op zee. Begin deze week was minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bij de conferentie in Londen om steun binnen te halen voor de Nederlandse kandidatuur. Tijdens de plenaire opening vroeg zij in haar toespraak aandacht voor een veiligere scheepvaart en een duurzamere maritieme sector voor zowel bemanning als omgeving.

‘Alle schepen die onze havens aandoen moeten veilig zijn, net als de 250 duizend schepen die jaarlijks langs de Nederlandse kust varen. Met deze belangrijke zetel bij de IMO kan Nederland veiligheid hoog op de agenda houden zodat dat we wereldwijd goede afspraken hierover maken. Dat wij hier veel belang bij hebben staat met de containerramp voor de Waddenkust begin dit jaar op ieders netvlies’, aldus Van Nieuwenhuizen. ‘Ook andere onderwerpen zoals minder uitstoot van broeikasgassen moeten we internationaal oppakken. Zo kunnen we ook de Nederlandse initiatieven voor het vergroenen van de scheepvaart in de showroom zetten.’

Help, ik heb levenslooptegoed…

Op 1 januari 2006 werd de levensloopregeling ingevoerd. Maar al in 2011 werd besloten om de regeling weer af te schaffen. En 2021 valt het doek definitief. Tijd om keuzes te maken als u nog levenslooptegoed heeft!

De levensloopregeling werd in 2006 ingevoerd, min of meer ter vervanging van de spaarloonregeling. Werknemers konden hierdoor fiscaal vriendelijk bruto loon opzij te zetten voor bijvoorbeeld zorgverlof, studie of een sabbatical. Wie een levenslooprekening heeft, mag volgens de fiscale regels doorsparen tot en met 2021. Opnemen mag in de periode tot en met 2021 naar eigen behoefte.
Opname is tegenwoordig ook toegestaan als u geen verlof opneemt. Op het moment dat het geld tot uitkering komt, wordt het belast (tegen het progressieve tarief in box 1). Wat u niet opneemt, valt in elk geval een dag vóór het bereiken van de AOW-leeftijd of, als dat eerder is, uw pensioenleeftijd automatisch vrij en wordt tegen het dan voor u geldende tarief belast.

Maritieme sector goed voor 60 miljard euro omzet

"De maritieme sector staat voor 277.000 banen en een omzet van 60 miljard euro. Bovendien is de sector voorwaardenscheppend voor het Nederlandse verdienmodel. Daar moet je zuinig op zijn en in willen investeren." Dit zei Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land, bij de presentatie van de Maritieme Monitor 2019.

Verkerk ontving de Maritieme Monitor op de maritieme vakbeurs Europort 2019 uit handen van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Naar de nieuwe editie van de 'maritieme staat van Nederland' werd reikhalzend uitgekeken. "Coor, hoe staan we ervoor?" kreeg de minister de afgelopen weken regelmatig te horen, zo vertelde zij tijdens de presentatie.

Op het eerste gezicht valt het beeld niet tegen. In veel opzichten was 2018, het jaar waarop de meeste cijfers betrekking hebben, geen slecht jaar. "Gelukkig nu positieve trends. Herstel is onderweg", tweette NML-directeur Arjen Uytendaal.

Herziene methodiek
Onderzoeksbureau Ecorys maakt de jaarlijkse monitorstudie voor het maritieme cluster in opdracht van IenW en in samenwerking met Nederland Maritiem Land. het maritieme cluster omvat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw / watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X