Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

KVNR zet gevolgen Brexit op een rij

Als Brexit op 31 januari een feit is, start de overgangsperiode tot 1 januari 2021 waarin een groot deel van de huidige wet- en regelgeving ongewijzigd blijft. Pas vanaf 2021 is de status van het Verenigd Koninkrijk echt anders op basis van het dan gesloten handelsverdrag tussen het VK en de EU. Redersvereniging KVNR zet de gevolgen voor vaarbevoegdheid, medische keuringen en fiscale regels op een rij.

Mocht er alsnog een no-deal Brexit komen dan wordt het VK per 1 februari a.s. al een derde land en vallen we terug op de WTO-afspraken in de relatie tussen de EU en het VK. De kans hierop lijkt op dit moment zeer klein.

Vaarbevoegdheid en medische keuringen
In de overgangsperiode bij een zachte Brexit verandert er tot in ieder geval 1 januari 2021 niets ten aanzien van de erkenning van door het VK afgegeven vaarbevoegdheidsbewijzen en de gelijkstelling van in het VK afgegeven geneeskundige verklaringen voor de zeevaart.

Onderhandelingen belastingverdragen in 2020

De Nederlandse overheid onderhandelt voortdurend met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gepubliceerd, staan de landen genoemd waarmee op dit moment onderhandelingen lopen

Doel van de onderhandelingen is een nieuw of gewijzigd belastingverdrag. Een dergelijk verdrag omvat afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds helpen om belastingontwijking te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door de heffingsrechten tussen Nederland en het betreffende andere land te verdelen en door in belastingverdragen antimisbruikbepalingen op te nemen om de risico’s op onbedoelde niet- heffing en misbruik te beperken.

Stop met het verdacht maken van de rechter

Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen en niet wijzen naar de rechter als wetten niet de gewenste uitkomst hebben in de rechtszaal. Dit zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak. Naves: ‘Hoewel het misschien politiek beter uitkomt om te doen alsof het wel zo is: rechters schudden geen regels lukraak uit hun mouw. Rechters passen het recht toe zoals is vastgesteld door de wetgever en toetsen aan internationale verdragen zoals deze zijn omarmd door het parlement. Regels waar óók de overheid zich aan moet houden.’

Dikastocratie
Het afgelopen jaar nam de rechter een aantal veelbesproken beslissingen, bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid en de (in hoger beroep teruggedraaide) beslissing van de Haagse rechtbank en gerechtshof over de inspanningsverplichting die de overheid heeft om de Nederlandse kinderen van Syriëgangers naar Nederland te halen. Ook was er veel maatschappelijke aandacht voor de klimaatzaak Urgenda waarin de rechter bepaalde dat Nederland meer moet doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. Naar aanleiding hiervan stelde de Tweede Kamer een werkgroep in om de ‘toenemende invloed’ van rechters in de trias politica, de zogenaamde dikastocratie, te onderzoeken.

Evenwicht
De voorzitter van de Raad benadrukt dat hij er geen moeite mee heeft als een individuele politicus of politiek partij de rechter naar voren schuift als boeman. Waar hij zich wél aan stoort is het gebrek aan stevig politiek tegengeluid als de rechter stelselmatig verdacht wordt gemaakt. Naves: ‘Op een enkeling na zwijgt men en stemt zo toe. Sterker nog, de beschuldiging van de rechter wordt omarmd door een heuse parlementaire werkgroep die onderzoek doet naar de ‘rechtersstaat’. En dan komen we op het punt dat het evenwicht binnen de trias wankelt.’

Respect
Naves beaamt dat het gaat om uitspraken met grote impact op de samenleving waarbij het oordeel van de rechter onder een vergrootglas ligt. ‘Ondanks soms forse maatschappelijke en politieke druk houden rechters het hoofd koel en komen tot een onafhankelijk, professioneel oordeel. Dat zou respect moeten oogsten, geen verdachtmakingen. Het zou de politiek sieren in de spiegel te kijken na een onwelgevallige uitspraak van de rechter. Stop met het verschuilen achter ónze toga en neem verantwoordelijkheid voor wetgeving en besluitvorming die kennelijk tekortschiet. ’

Sfeervolle Kerstdagen!


Reactie op motie Tweede Kamer over vrachtwagenchauffeurs en Rijnvarenden

Deze brief bevat een reactie van de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de motie-Lodders (VVD), Omtzigt (CDA) en De Vries (VVD) over Nederlandse vrachtwagenchauffeurs in dienst van Noorse vervoersbedrijven en Nederlandse Rijnvarenden in dienst van Luxemburgse werkgevers.

Met betrekking tot de vrachtwagenchauffeurs heeft eind november 2019 op ambtelijk niveau overleg met Noorwegen plaatsgevonden om onder het belastingverdrag, zowel voor het verleden als voor de toekomst, tot een oplossing te komen voor de (eventuele) dubbele belasting. De hierbij gemaakte afspraken ter voorkoming van dubbele belasting zullen op korte termijn worden uitgewerkt en voorgelegd aan de vrachtwagenchauffeurs. Ook zullen de vrachtwagenchauffeurs richtlijnen meekrijgen over hoe de dubbele belastingheffing in de toekomst aan de voorkant kan worden voorkomen door gebruik te maken van de nationale procedures in Nederland en Noorwegen.

Meeste zonnepaneelhouders ontsnappen aan herziening BTW

De invoering van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) kan ook gevolgen hebben voor particulieren die BTW op hun zonnepanelen proberen terug te krijgen. Zij zouden mogelijk de BTW die ze eerder hebben teruggekregen moeten herzien, ofwel terugbetalen. Maar volgens het kabinet ontsnappen 'vrijwel alle' zonnepaneelhouders daaraan.

Nu is de KOR nog gekoppeld aan het bedrag aan BTW dat een ondernemer in een jaar afdraagt. Maar vanaf 2020 verandert dat. Voor de KOR ‘nieuwe stijl’ (infographic) geldt een grens van € 20.000 aan in Nederland belaste omzet. Ondernemers die onder dat grensbedrag blijven kunnen ervoor kiezen om de regeling te gebruiken.

Gebruik vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw-identificatienummer

Alle eenmanszaken hebben een brief met een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Hebt u een eenmanszaak? Dan gaat u dit nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij al uw contacten met klanten of leveranciers. U moet het vermelden op uw facturen en website. Staat uw oude nummer nog op brieven of andere communicatiemiddelen? Vervang het dan door uw nieuwe btw-identificatienummer vanaf 1 januari 2020. Het nieuwe btw-identificatienummer noemen we ook wel: btw-id.

Vuistregel vanaf 1 januari 2020
  • Hebt u contact met de Belastingdienst? Gebruik uw omzetbelastingnummer.
  • Doet u zaken met anderen? Gebruik uw btw-identificatienummer.
Met het nieuwe btw-identificatienummer is uw privacy beter beschermd
In het nieuwe btw-identificatienummer is uw burgerservicenummer (BSN) niet meer verwerkt. Zo is uw privacy beter beschermd. Het BSN is uw unieke persoonsnummer. Hiermee staat u bijvoorbeeld ingeschreven bij uw gemeente. Uw BSN verandert dan ook niet.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X