Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Reuzeboete Oasis of the Seas van tafel

Nederlandse reparatiewerven kunnen weer opgelucht halen: de Nederlandse rechter heeft een streep gehaald door de boete van 992.000 euro voor de Amerikaanse cruiserederij Royal Caribbean. RCCL zou volgens de Inspectie SZW geen werkvergunning hebben voor haar 'riding crew' van 124 werknemers die de werkzaamheden uitvoerden.

De boete dateert van oktober 2014. Sindsdien was er onduidelijkheid over de gevolgen van dit besluit. Het Rotterdamse droogdok van Damen Shipyards gold al die tijd als een 'besmet droogdok'.

De rechter oordeelt dat een cruiseschip moet worden aangemerkt als een ‘vervoermiddel in het internationale verkeer’. Dat is ook het geval als het schip tijdelijk in het dok ligt. Voor niet-EU medewerkers die buiten Nederland wonen, in dienst zijn van een buitenlandse opdrachtgever en werken op de cruiseschepen, hoeft volgens de huidige regels geen werkvergunning aangevraagd te worden.

Wonen of werken over de grens in de EU: uw sociale verzekering verandert niet

Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder verspreid wordt. Daardoor zijn de werktijden en de plaats van werken voor veel mensen tijdelijk anders. Veel mensen werken vanwege het coronavirus nu tijdelijk thuis. Dat kan in een ander land zijn dan waar normaal gesproken wordt gewerkt.

Geldt dit voor u? Dan heeft dit geen gevolgen voor uw sociale verzekering als u normaal over de grens woont of werkt in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. U hoeft hiervoor verder niets te regelen.

Top Gear-presentator Richard Hammond vaart met groot containerschip naar Rotterdam

Voor het Discovery-programma Big is presentator Richard Hammond met een groot containerschip naar de Rotterdamse haven gevaren. De uitzending over zijn belevenissen aan boord van de Marie Maersk en op de Maasvlakte is op 3 maart.

Hammond is bekend van het Britse autoprogramma Top Gear. Hij is de kleinste van de presentatoren en z’n lengte is er mikpunt van spot. Voor de nieuwe serie Big (groot, red.) bekijkt hij de grootste bouwwerken ter wereld. De Marie Maersk behoort tot de grootste containerschepen van de wereld. Het gevaarte is 400 meter lang, 59 meter breed en 73 meter hoog. Aan boord is plek voor 18.000 20-voets containers.

Opruimen oude olieplatforms kost miljarden

Olie- en gasbedrijven met platforms op de Noordzee moeten flink gaan sparen om hun oude platformen op te kunnen ruimen. Dat stelt financieel dienstverlener Intertrust, die van de meeste van hen die spaarpotjes in beheer krijgt.

Sinds de oliecrises in de jaren 70 heeft de olie- en gaswinning op de Noordzee serieuze vormen aangenomen. Maar sinds het einde van de jaren 90 loopt de productie terug, en veel platforms op nagenoeg lege velden zijn binnenkort rijp voor de sloop. Om te voorkomen dat met name kleinere bedrijven die kosten niet kunnen ophoesten, en de belastingbetaler de rekening krijgt, wordt momenteel de Mijnbouwwet aangepast.

Zelfstandigenaftrek gaat helemaal verdwijnen

Uit een advies van de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap aan het kabinet blijkt dat de belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Dit wil dus zeggen dat onder andere de zelfstandigenaftrek geleidelijk wordt afgebouwd tot nihil.

In het advies van de commissie Borstlap staat dat de groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt schadelijk is voor veel mensen en de economie. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat flexwerkers omdat ze onzeker zijn over hun werk en inkomen geen huis kunnen kopen of aan kinderen durven te beginnen. Mensen met een vast contract hebben deze onzekerheden veel minder. Daarnaast komen flexwerkers ook niet in aanmerking voor de belastingvoordelen waarop zelfstandigen wel een beroep kunnen doen.

Met zak geld vertrokken fiscus-personeel is al terug

Een nieuw hoofdstuk in het veel te dure vertrekregeling-fiasco bij de Belastingdienst. Vijf vertrokken medewerkers zijn terug bij de fiscus. Zij waren eerder vertrokken met een royale vertrekregeling, bevestigt een woordvoerder van de Belastingdienst. „Geen van deze vijf hoefde de vertrekpremie terug te betalen”, zegt de woordvoerder over de mensen die opnieuw zijn aangenomen. Ze hebben een premie gekregen van meerdere maandsalarissen, en kunnen nu dus weer gewoon aan het werk.

De vertrekregeling bij de Belastingdienst was ooit bedacht om een reorganisatie makkelijker te maken, door mensen een prikkel te geven om uit zichzelf te vertrekken. De kosten van de vertrekregeling waren destijds begroot op € 648 miljoen. Hier kwamen nog eens miljoenen extra bovenop, toen veel meer mensen bij de Belastingdienst wilden vertrekken met de regeling dan verwacht.

Meldingsplicht buitenlandse werkgevers

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor werkgevers (dienstverrichters) en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. Zij moeten in het Nederlandse online meldloket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen. De komst van alle gedetacheerde werknemers moet ook worden gemeld. Tot de EER behoren alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers
De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) maakt onderscheid tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers.

Dienstverrichters zijn buitenlandse werkgevers die tijdelijk:
  • met eigen personeel naar Nederland komen om werkzaamheden te verrichten;
  • vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland; of
  • als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.
Zelfstandigen die een tijdelijke opdracht in Nederland komen uitvoeren, moeten zich in sommige gevallen melden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X