Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site

Onderzoek: Rechtbanken beslissen verschillend bij stappen tegen fiscus

De kans van slagen van mensen die overhoop liggen met de Belastingdienst en naar de rechter stappen hangt af van de rechtbank. Dat schrijft het Het Financieele Dagblad (FD) donderdag op basis van onderzoek van de financiële dienstverlener Deloitte.

Belastingbetalers die in de clinch liggen met de fiscus hebben volgens Deloitte meer kans van slagen bij de rechtbank Noord-Nederland, dan in Den Haag en Noord-Holland. Waar een belastingbetaler in Den Haag in 34 procent van de gevallen aan het langste eind trekt, geldt dat voor Noord-Nederland voor 55 procent van de zaken.

Ook verschilt het aantal voor consumenten gunstige uitspraken per rechter. Uit onderzoek van de financiële dienstverlener blijkt dat er rechters zijn waarbij belastingbetalers in 66 procent van de gevallen in het gelijk worden gesteld, ook zijn er rechters waarbij slechts 22 procent van de zaken in het voordeel van de belastingbetaler wordt beslist.

Overgangsrecht EU-socialezekerheidsverordening 883/2004 is vervallen op 1 mei 2020

Woont u in België, Nederland of Duitsland en heeft u de nationaliteit van een van de EU- of EER-landen? Werkt u vanaf 30 april 2010 gelijktijdig of afwisselend in meerdere EU-landen? En is uw situatie tot 1 mei 2020 niet veranderd? Dan valt u mogelijk per 1 mei 2020 onder de socialezekerheidswetgeving van een ander EU-land.

Europese regels bij werken in meerdere landen
Wie binnen Europa gelijktijdig of afwisselend in meerdere landen werkt, valt onder de socialezekerheidswetgeving van één land. In welk land u dan sociaal verzekerd bent, volgt uit de toepassing van Europese 'aanwijsregels'.
Tot 1 mei 2010 gelden de oude aanwijsregels van EU-verordening 1408/71.
Op en na 1 mei 2010 gelden de nieuwe aanwijsregels van EU-verordening 883/2004.

Overgangsrecht
Door de nieuwe aanwijsregels, kan voor u de socialezekerheidswetgeving van een ander land aangewezen worden. Om u rechtszekerheid te bieden is dan het zogenaamde overgangsrecht voor maximaal 10 jaar van toepassing. De oude aanwijsregels blijven daardoor automatisch voor u gelden, ook na de invoering van de EU-verordening 883/2004. Het overgangsrecht vervalt als:
uw situatie na 1 mei 2010 wijzigt, bijvoorbeeld omdat de verdeling van uw werkuren verandert, of omdat u in een ander land gaat wonen; of
u een verzoek indient om de nieuwe aanwijsregels toe te passen.

EC gaat strijd aan tegen belastingontwijking

De Europese commissie heeft op 15 juli 2020 een pakket belastingmaatregelen aangenomen. Doel is het EU-belastingbeleid, het economisch herstel en de groei op lange termijn van Europa te ondersteunen. Het pakket is gebouwd op de twee pijlers van eerlijkheid en eenvoud.

Het pakket streeft naar een eerlijkere belasting door de strijd tegen belastingmisbruik te intensiveren, oneerlijke belastingconcurrentie tegen te gaan en de belastingtransparantie te vergroten. Tegelijkertijd is het gericht op vereenvoudiging van belastingregels en -procedures. Doel is het fiscale klimaat in heel Europa voor bedrijven te verbeteren. De maatregelen zien op het wegnemen van fiscale belemmeringen en administratieve lasten, zodat bedrijven gemakkelijker kunnen gedijen en groeien op de interne markt.

Airbnb: Belastingdienst gaat inkomsten verhuurders scherper controleren

De forse groei van Airbnb, de huizensite voor tijdelijke verhuur door particulieren, wekt ook interesse van de Belastingdienst. Die gaat in Nederland scherper controleren op huurinkomsten die particulieren via Airbnb ontvangen. Dat meldt Het Financieele Dagblad vrijdag.

De Belastingdienst is een omvangrijk onderzoek gestart naar Airbnb, bevestigt de woordvoerder tegenover het FD. Officieel moeten particulieren die huurinkomsten ontvangen uit tijdelijke verhuur daarvan 70 procent opgeven aan de fiscus.

In de praktijk is de controle lastig omdat Airbnb niet vrijwillig de inkomsten van individuele verhuurders verstrekt aan de Belastingdienst. De fiscus moet dus gericht steekproeven doen om na te gaan of verhuurders hun inkomsten opgeven.

Belastingdienst pakt werkzaamheden weer geleidelijk op

Tijdens de coronacrisis heeft de Belastingdienst geen aanmaningen en betalingsherinneringen gestuurd. Ook vonden geen bedrijfscontroles plaats en konden burgers en bedrijven niet aan de balie van het belastingkantoor terecht. Dat gaat weer veranderen.

Het kabinet geeft vanaf juli weer meer ruimte aan de samenleving en de economie. Daarom start de Belastingdienst geleidelijk aan haar werkzaamheden weer op. Bedrijfscontroles gaan weer plaatsvinden vanaf juli. Met ingang van 1 september 2020 kunnen burgers en ondernemers weer terecht aan de balies van de belastingkantoren.

De Belastingdienst heeft de afgelopen maanden burgers en bedrijven vanwege de coronacrisis ontzien door tijdelijk geen betalingsherinneringen en aanmaningen te verzenden. Belastingplichtigen die vanwege de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, hoeven in ieder geval niet voor 1 oktober a.s. een betalingsherinnering of aanmaning te verwachten.

Aanvaring met dubbele premieheffing voor Rijnvarende

De Hoge Raad oordeelt dat de Rijnvarendenovereenkomst geen dwingende regeling bevat om dubbele heffing van premie te voorkomen. Nederland is dus niet verantwoordelijk voor het ongedaan maken van eventuele dubbele premieheffing.

Een man werkte als Rijnvarende. De Luxemburgse autoriteiten hadden aan hem een E101-verklaring afgegeven voor onbepaalde tijd. De ingangsdatum van dit document was 1 januari 2004. Volgens de E101-verklaring was de man onderworpen aan de Luxemburgse socialezekerheidswetgeving. Hij had in zijn aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) 2011-2013 daarom verzocht om vrijstelling voor de PVV. De inspecteur wees dit verzoek af. Op verzoek van de Belastingdienst trokken de Luxemburgse autoriteiten namelijk de E101-verklaring met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 in. De SVB had voor de jaren 2011 – 2013 A1-verklaringen afgegeven. Volgens deze verklaringen viel de man in de desbetreffende periode onder de Nederlandse socialezekerheidswetgeving.

Wereldhavendagen presenteert 'Port Stories 2020'
De Wereldhavendagen 2020 gaat zoals bekend niet door als publieksevenement. In plaats daarvan brengt de Stichting Wereldhavendagen de Rotterdamse haven naar het publiek toe met een heuse ‘Digital Port Day’. Op 5 september kunnen liefhebbers via verschillende (online) kanalen toch héél veel van de haven beleven.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X