Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


PvdA schiet kabinetsvoorstel beveiliging schepen af

De PvdA wil niet dat het kabinet het mogelijk maakt om Nederlandse schepen die voor de kust van Somalië varen te beveiligen door private beveiligers. Dit laat Tweede Kamerlid Sultan Günal-Gezer woensdag weten aan NU.nl. De PvdA gaat daarmee in tegen het standpunt van het kabinet, terwijl de partij zelf deel uitmaakt van dit kabinet. De partij vindt dat het niet wenselijk is dat private beveiligers worden toegelaten op schepen, omdat het geweldsmonopolie bij de overheid moet blijven liggen. "De overheid moet te allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor de veiligheid van onze mensen", zo motiveert Günal-Gezer het standpunt van haar partij.

Minister Jeanine Hennis van Defensie, Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken lieten begin dit jaar weten bezig te zijn met de voorbereidingen van een wet die het voor Nederlandse handelsschepen mogelijk moet maken particuliere beveiligers in te huren voor hun tocht voor de kust van Somalië.

Onder controle
"We hebben de problemen bij de kust van Somalië bovendien onder controle", aldus Günal-Gezer. "Er is al veel gedaan in het gebied. In 2013 is er geen succesvolle kaping geweest", aldus het Kamerlid. Momenteel kunnen Nederlandse schepen de hulp inroepen van beveiligingsteams van de marine. Jaarlijks kunnen 175 van de zogenaamde Vessel Protection Detachments (VPD's) van de marine worden ingezet. Günal-Gezer stelt dat van deze teams veel minder gebruik is gemaakt dan gedacht. "Er is nog veel capaciteit over, dus waarom zouden particuliere beveiligers aan bod moeten komen?"

Problemen
Voor veel rederijen is deze oplossing echter nog niet voldoende op maat, zo erkent ook Günal-Gezer. Ze spreekt over drie knelpunten: voor kleine rederijen zijn de teams van de marine te groot en te duur en de tijd voor een rederij om de aanvraag te doen voor een team van de marine wordt als te lang ervaren. Het team van de marine kost een rederij 5.000 euro per dag. Voor een tocht van twee weken is een rederij dan ook 70.000 euro kwijt.

Flexibel
"Ik neem de problemen van de rederijen uitermate serieus", aldus Günal-Gezer. "En de oplossing voor deze problemen ligt bij minister Hennis. De teams van de marine zijn niet flexibel genoeg. Er zouden bijvoorbeeld kleinere teams gevormd kunnen worden, waardoor ze ook goedkoper zullen uitvallen." De kosten voor de teams zijn door het ministerie van Defensie in het verleden al eens verlaagd van 8.300 naar 5.000 euro. Begin dit jaar liet het kabinet weten deze kosten niet verder om laag te willen schroeven.

Hindernis
De flinke toename van kapingen in de zeewateren rondom Somalië begon in 2005 en was in 2011 nog goed voor circa 114 miljoen euro aan opbrengsten. Het Bureau tegen Drugs en Misdaad van de Verenigde Naties (Unodc) stelde vorig jaar in een rapport dat kapingen op zee elders in de wereld toenemen, maar rond SomaIië en in de regio Oost-Afrika ze juist sterk afnemen. De beveiliging van schepen is een belangrijke hindernis voor zeerovers gebleken, zo concludeerde Unodc.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X