Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen geld om probleem vermogensbelasting op te lossen

Met de huidige lage rentestand en hoge inflatie teren spaarders in op hun vermogen. Daar moeten ze dan ook nog eens belasting over betalen. Is dat wel rechtvaardig?
Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD): "Ik zie dat fenomeen ook en ik begrijp dat daar onvrede over heerst. Helaas heb ik op dit moment geen financiële ruimte op het probleem op te lossen."

De fiscus gaat uit van een jaarlijks rendement van vier procent. Waarom wordt hiermee gerekend, terwijl spaarders dit rendement bij lange na niet halen?
Weekers: "De vermogensrendementsheffing is in 2001 ingevoerd. Toen is gezegd: we prikken een fictief forfaitair rendement van vier procent, en dat is for better and for worse. Soms is het feitelijk rendement veel hoger en dan hebben mensen geluk, soms is het lager en dan hebben mensen pech. Dat is dan heel vervelend."

Maar het verband tussen het feitelijke rendement en het rendement waar de Belastingdienst vanuit lijkt nu wel zoek.
Weekers: "Dat klopt, en dit verband moet er zeker zijn, anders wordt de belastingmoraal aangetast. De commissie-Van Dijkhuizen, die vorige maand een rapport presenteerde over het belastingstelsel, pleit ook voor een simpeler systeem. Je zult van tijd tot tijd zaken ook moeten herijken."

Een van de adviezen van Van Dijkhuizen is om het forfaitair rendement vast te stellen op basis van de spaarrente van de afgelopen vijf jaar. Dat zou dan in 2014 op 2,4 procent uitkomen, in plaats van de vier procent waar nu mee gerekend wordt.
Weekers: "Dit najaar komt het kabinet met een uitgebreide reactie op het rapport. We zullen de adviezen heel goed moeten wegen."

Maar u zegt nu al dat er geen geld is om de vermogensrendementsheffing aan te passen.
Weekers: "Als ik het fictieve forfaitaire rendement op box 3 zou verlagen leidt dat al gauw tot een derving van meer dan een miljard euro. We zijn juist op zoek naar zes miljard euro voor volgend jaar, waarbij ook de lasten verzwaard zullen worden. In het belastingplan voor volgend jaar is in ieder geval geen ruimte voor aanpassing van de vermogensrendementsheffing."

Kunt u de spaarders überhaupt iets bieden?
Weekers: "Er is natuurlijk een belastingvrije voet van 21.000 euro, voor fiscaal partners is dat het dubbele. En veel mensen met een wat groter vermogen hebben hun geld niet alleen op een spaarrekening staan, maar zitten ook in risicovollere producten die over het algemeen ook een hoger rendement hebben. Als je in aandelen zit had je in 2009 een heel slecht jaar, maar de afgelopen jaren heb je best redelijke rendementen kunnen halen."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X