Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Onderhandelplan belastingverdragen 2022

Om dubbele belastingheffing te voorkomen en economische relaties te versterken onderhandelt Nederland met andere landen over belastingverdragen. Ook in 2022 onderhandelt Nederland met een groot aantal landen over (nieuwe) belastingverdragen.

Het verloop van de onderhandelingen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de onderlinge samenwerking en samenloop met andere onderhandelingen. Ook de ontwikkeling van de coronapandemie speelt een rol.

In 2022 wil Nederland de gesprekken voortzetten met:
 • België
 • Brazilië
 • Kirgizië
 • Marokko
 • Moldavië
 • Mozambique
 • Oeganda
 • Portugal
 • Rusland
 • Sri Lanka
 • de Verenigde Arabische Emiraten
Verder wil Nederland (her)onderhandelingen starten met:
 • Bahrein
 • Barbados
 • Rwanda
 • Suriname
Binnen het Koninkrijk zet Nederland in op het starten van gesprekken over het aanpassen van de belastingregeling met Sint Maarten.

Burgers en bedrijven die fiscale informatie hebben die van belang kan zijn voor lopende onderhandelingen, worden uitgenodigd contact op te nemen met het Ministerie van Financiën. Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Deze informatie kan gestuurd worden aan:

Ministerie van Financiën
Directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Met het oog op toekomstige onderhandelingen is ook informatie over de problematiek van dubbele belastingen met andere landen welkom.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X