Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Compensatie van gedupeerde spaarders laat nog even op zich wachten

Het kabinet besluit pas in het voorjaar over de compensatie van spaarders die belast werden over fictieve rendementen, schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. Die zogenaamde box 3-heffing is volgens een recent vonnis van de Hoge Raad in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het arrest van de Hoge Raad verplicht het kabinet om uiterlijk op 4 februari, over twee dagen, met een zogenaamde collectieve uitspraak te komen. Wat daarin moet staan is niet helemaal duidelijk. De uitspraak is eerder een formaliteit en bevestiging dat het kabinet het vonnis ontvangen heeft.

Die uitspraak zal er volgens Van Rij komen, maar dat zal nog niet meteen tot rechtsherstel leiden. Officieel moet de compensatie van gedupeerden zes maanden na de publicatie van die uitspraak van start gaan, maar Van Rij is er niet zeker van dat dat haalbaar is.

'Snellere besluitvorming leidt tot meer fouten'
Het kabinet kijkt nu wie er in aanmerking komt voor compensatie en hoe groot die groep is. Daarna zal bepaald worden welk budget er voor de operatie gereserveerd moet worden en wordt er een manier gezocht om het proces zoveel mogelijk te automatiseren.

Dat vraagt volgens Van Rij tijd. "Bij snellere besluitvorming zou het risico op fouten te groot worden. Bovendien zou er onvoldoende ruimte zijn om uw Kamer bij de besluitvorming te betrekken", schrijft hij in de Kamerbrief. De uiteindelijke beslissing wordt in mei bekend bij het opstellen van de Voorjaarsnota.

Kabinet schortte heffingen in box 3 tijdelijk op
De Hoge Raad oordeelde net voor Kerst dat de heffing in box 3 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Het gaat daarbij om de vermogensrendementsheffing op basis van hoge fictieve rendementen.

Belastingbetalers waren een massale procedure begonnen over die heffing over de jaren 2017 en 2018, maar Van Rij verwacht dat de uitspraak ook invloed zal hebben op de heffingen in 2019 en 2020 en dat mogelijk ook belastingbetalers die geen bezwaar hebben gemaakt moeten worden gecompenseerd.

Eerder besliste de staatssecretaris al om de heffingen in box 3 tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid is over de compensatie en een eventuele nieuwe regeling.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X