Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


EC gaat strijd aan tegen belastingontwijking

De Europese commissie heeft op 15 juli 2020 een pakket belastingmaatregelen aangenomen. Doel is het EU-belastingbeleid, het economisch herstel en de groei op lange termijn van Europa te ondersteunen. Het pakket is gebouwd op de twee pijlers van eerlijkheid en eenvoud.

Het pakket streeft naar een eerlijkere belasting door de strijd tegen belastingmisbruik te intensiveren, oneerlijke belastingconcurrentie tegen te gaan en de belastingtransparantie te vergroten. Tegelijkertijd is het gericht op vereenvoudiging van belastingregels en -procedures. Doel is het fiscale klimaat in heel Europa voor bedrijven te verbeteren. De maatregelen zien op het wegnemen van fiscale belemmeringen en administratieve lasten, zodat bedrijven gemakkelijker kunnen gedijen en groeien op de interne markt.

Het belastingpakket bestaat uit drie onderdelen:
  • Het belastingactieplan bevat 25 afzonderlijke plannen om de belasting de komende jaren eenvoudiger, eerlijker en beter op de moderne economie af te stemmen.
  • Het voorstel over administratieve samenwerking (DAC 7) breidt de EU-regels voor fiscale transparantie uit tot digitale platforms.
  • De mededeling over goed fiscaal bestuur is erop gericht om een eerlijke belastingheffing te bevorderen en het terugdringen van oneerlijke belastingconcurrentie. Zowel in Europees opzicht als internationaal gezien. Voorstel is om de gedragscode te hervormen die belastingconcurrentie aanpakt en schadelijke belastingpraktijken binnen de EU. De EC stelt ook verbeteringen voor aan de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden, die betrekking heeft op niet-EU landen die weigeren internationaal overeengekomen normen te volgen.
Het pakket dat op 15 juli 2020 bekend is gemaakt, is het eerste deel van een alomvattende en ambitieuze EU-belastingagenda voor de komende jaren. De Commissie zal ook werken aan een nieuwe aanpak van de belastingheffing op ondernemingen voor de 21e eeuw. Die aanpak ziet met name om de belastingheffing van de digitale economie aan te pakken. Ook wil de Commissie dat multinationals hun aandeel in de belastingen eerlijk gaan betalen. De Commissie zal ook voorstellen doen om de in EU verband gewenste klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken, de zogeheten Green Deal.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X