Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Overgangsrecht voor 30%-regeling in 2019 en 2020

Voor werknemers voor wie de 30%-regeling door de verkorting van de looptijd in 2019 of 2020 zou eindigen, komt er een overgangsrecht. Dit is nu ook opgenomen in een nota van wijziging bij het Belastingplan 2019.

Per 1 januari 2019 kunnen werknemers nog maar maximaal vijf jaar in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Hoewel er in eerste instantie geen overgangsrecht met betrekking tot de looptijd was geregeld, is dat nu wel opgenomen in een tweede nota van wijziging bij het Belastingplan 2019. Het overgangsrecht geldt voor werknemers voor wie de 30%-regeling in 2019 of 2020 zou eindigen. De werkgever mag deze regeling voor hen gewoon blijven toepassen totdat de looptijd op basis van de huidige wetgeving zou verlopen. Dit geldt uiterlijk tot 31 december 2020: vanaf dan geldt voor iedere buitenlandse werknemer de nieuwe looptijd van vijf jaar.
Uitzondering voor kosten internationale school vervalt
Uit de nota van wijziging blijkt ook dat de uitzondering voor werknemers voor wie de werkgever het schoolgeld van een internationale school onbelast vergoedt of verstrekt, komt te vervallen. Zij zouden dit recht gedurende de oorspronkelijke looptijd van de 30%-regeling houden, maar deze maatregel gaat niet meer door.
Vergoeding voor reis- en verblijfskosten
De 30%-regeling zorgt ervoor dat werkgevers voor buitenlandse werknemers die tijdelijk naar Nederland komen extra reis- en verblijfskosten (de zogenoemde extraterritoriale kosten) onbelast kunnen vergoeden. Zij kunnen onder voorwaarden maximaal 30% van het loon als onbelaste vergoeding geven. Voor beschikkingen die zijn afgegeven vóór 1 januari 2012 geldt nog een maximale looptijd van tien jaar, beschikkingen van op of na 1 januari 2012 hebben een looptijd van maximaal acht jaar.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X