Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingverdragen met Malawi en Kenia in zwaar weer

De Staatssecretaris van Financiën verzoekt de Tweede Kamer de Kamerbehandeling van de belastingverdragen met Malawi en Kenia aan te houden, hoewel het voor de hand zou liggen om beide verdragen in te trekken.

De Staatssecretaris van Financiën vindt het voor de hand liggen om de belastingverdragen met Malawi en Kenia in te trekken. Malawi wil namelijk, ondanks dat Malawi het verdrag reeds ondertekend heeft, twee inhoudelijke wijzigingen aanbrengen. De staatssecretaris heeft tot op heden geen reactie ontvangen op zijn voorstel om de ratificatie van het verdrag af te ronden en daarnaast te gaan onderhandelen over een wijzigingsprotocol. Verder hebben diplomatieke pogingen om het een en ander vlot te trekken geen reactie opgeleverd.

Voor wat betreft het belastingverdrag met Kenia schijnt het ratificatieproces in Kenia te zijn vastgelopen. Verder zou Kenia momenteel ook overwegen een inhoudelijke wijziging te willen aanbrengen.

De staatssecretaris overweegt echter dat het intrekken van een verdrag betekent dat de gehele verdragsonderhandeling, inclusief het parlementaire proces, van voren af aan gestart moet worden. Met het oog daarop verzoekt hij de Tweede Kamer de Kamerbehandeling van beide verdragen aan te houden. Als de verdragen worden aangehouden kan er bij de vervolgbesprekingen worden voortgebouwd op de teksten die er nu liggen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X