Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kosten inburgeringscursus niet als scholingsuitgaven aan te merken

De Hoge Raad oordeelt dat de kosten voor een inburgeringscursus niet als scholingsuitgaven in aanmerking kunnen worden genomen. Deze kosten staan namelijk in een te ver verwijderd verband tot een concrete vorm van inkomensverwerving.

Belanghebbende, X, heeft in het verleden geparticipeerd in windmolen-cv's. Ter zake daarvan is hij aangemerkt als IB-ondernemer. Op 1 januari 2014 bezit X beleggingen in obligaties van A nv, B en C. A nv is op 6 april 2010 failliet verklaard. In zijn IB-aangifte 2014 voert X een verlies op de obligaties van € 42.500 op. Tevens brengt X € 1.421 aan scholingsuitgaven in aftrek.

De scholingsuitgaven betreffen de door zijn Chinese partner gevolgde inburgeringscursus. De inspecteur accepteert de aftrekposten niet. Hof Den Haag oordeelt dat met het beleggen in de fondsen geen sprake is van een situatie die normaal actief vermogensbeheer te boven gaat. Ten aanzien van de kosten voor de inburgeringscursus merkt het hof op dat deze niet als scholingsuitgaven in aanmerking kunnen worden genomen. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat scholingsuitgaven slechts voor aftrek in aanmerking komen als de opleiding wordt gevolgd met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning. Volgens de Hoge Raad staan de aan een inburgeringscursus verbonden kosten in een te ver verwijderd verband tot een concrete vorm van inkomensverwerving om te kunnen worden aangemerkt als scholingsuitgaven. Ook bij bijzondere omstandigheden kan volgens de Hoge Raad niet van deze regel worden afgeweken. Voor het overige verwijst de Hoge Raad naar art. 81 lid 1 Wet RO.

Bron

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X