Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Eindejaarstips: goede timing, minder belasting

Belasting besparen? Het helpt als je vóór 31 december in actie komt. Daarom vijf eindejaarstips. Plus vier tips die je nog kunt uitstellen tot het nieuwe jaar.

1) Betaal minder vermogensrendementsheffing
Over vermogen moet vermogensrendementsheffing betaald worden. ‘De peildatum is 1 januari’, zegt Mitra Tydeman van PwC. ‘Dus het loont om grote uitgaven vóór die datum te doen, zodat je banksaldo lager is.’ Betaal openstaande rekeningen daarom voor het einde van het jaar. Wie van plan is geld te geven aan de kinderen of aan goede doelen, kan dit ook het beste doen op 31 december of daarvoor. ‘Denk ook aan belastingschulden’, adviseert Tydeman. ‘Die mag je namelijk niet als schuld in mindering brengen in box 3, met uitzondering van erfbelasting.’

Partners betalen minder vermogensrendementsheffing als ze in hun aangifte onderling schuiven met vermogen. Ze mogen kiezen voor de verdeling die het gunstigst uitpakt. Stel dat de een € 40.000 op de bank heeft en de ander € 200.000. Als ze dit verdelen, hebben ze ieder € 120.000. Ze hebben in 2017 ook ieder een vrijstelling van € 25.000. Dat brengt hun belaste vermogen op € 95.000 per persoon. Daarmee vallen ze in de eerste schijf van box 3, waardoor de belastingaanslag lager uitvalt. Dit is extra interessant nu de belasting in box 3 oploopt naarmate het vermogen groter is.

2) Vermenigvuldig je gift
Giften aan een anbi (algemeen nut beogende instelling) die door het ministerie van Financiën aangewezen is als culturele instelling, mag je met 1,25 vermenigvuldigen voor de giftenaftrek inkomstenbelasting. Er geldt een maximum van € 1.250. Dat betekent dat als je € 5.000 schenkt, je € 6.250 mag opvoeren als giftenaftrek.

Voor giften aan andere anbi's geldt dat ze onbeperkt aftrekbaar zijn als ze periodiek zijn. Een voorwaarde is dat je dit schriftelijk vastlegt. Een onderhandse overeenkomst is meestal voldoende.

Ook incidentele giften zijn aftrekbaar, maar dan gelden er drempel- en plafondbedragen, die afhankelijk zijn van het inkomen.

Tydeman wijst erop dat de giftenaftrek in 2020 wordt gelijkgetrokken met het aftrektarief van de hypotheekrente. 'Dit geldt voor alle aftrekposten. Vervolgens wordt dit tarief in vier stappen van 3 procentpunt per jaar afgebouwd naar het lagere belastingtarief van 36,93% in 2023.' Dus wie nu een periodieke gift vastlegt voor de komende vijf jaar, krijgt te maken met steeds minder aftrek.

3) Betaal hypotheekrente vooruit
Wie voor het einde van het jaar hypotheekrente vooruit betaalt, heeft op 1 januari minder geld op de bank. Dat betekent minder vermogensrendementsheffing. Voor wie in het hoogste belastingtarief valt, betekent het bovendien extra aftrek. In 2017 is de renteaftrek nog 50%, in 2018 is het 49,5%. De Belastingdienst accepteert de renteaftrek van een halfjaar vooruit betalen. Maar de bank moet het ook goed vinden, dus vraag eerst of het kan.

4) Restschuld? Verkoop je huis
Wie zijn huis wil verkopen en weet dat hij met een restschuld blijft zitten, heeft geluk als de verkoop vóór het einde van dit jaar lukt. ‘Dan mag je nog vijftien jaar de rente van de restschuld aftrekken’, zegt fiscalist Charlotte Zandvoort van PwC. ‘Als je je huis later verkoopt, mag dat niet.’ De restschuldregeling was bedoeld als tijdelijke maatregel vanwege de crisis op de woningmarkt. ‘De regeling loopt af op 1 januari 2018’, aldus Zandvoort. ‘Toen de regeling in 2012 werd ingevoerd, was het idee dat de crisis op de woningmarkt tegen die tijd voorbij zou zijn. Maar als je in 2008 op de top van de markt een huis kocht, verkoop je het nu misschien nog steeds met verlies.’ Verkoop vóór of na 31 december is iets wat je nauwelijks kunt beïnvloeden. Maar het is wel zuur als je de rente op de restschuld niet meer kunt aftrekken. ‘Veel mensen financieren de restschuld mee als ze een ander huis kopen. Vanaf 1 januari moeten ze dat met hun spaargeld oplossen of een consumptieve lening afsluiten. Dan missen ze de renteaftrek.’

5) Kom tot inkeer
Zwart geld op een geheime bankrekening? Inkeren loont nog steeds. Boetevrij inkeren kan al lang niet meer, maar wie nog in 2017 melding maakt van het zwarte geld komt weg met een boete van 120% van de verschuldigde belasting. Met ingang van 1 januari 2018 is die boete 300%.

Op het lijstje voor volgend jaar:

1. Geef je kinderen een huis
Ouders mogen jaarlijks belastingvrij geld geven aan hun kinderen. In 2017 is dat € 5.320. Als een kind tussen de achttien en veertig jaar is, mogen ouders één keer belastingvrij € 25.526 schenken. Wanneer de schenking bedoeld is voor een eigen huis, mogen ouders maximaal € 100.000 belastingvrij schenken. Overigens kunnen deze hogere schenkingen ook gedaan worden als het kind ouder is dan veertig, maar diens partner nog niet. Ouders mogen de schenking van maximaal € 100.000 uitsmeren over drie jaar.

Maar er zit een addertje onder het gras als ze al eerder gedeeltelijk gebruik hebben gemaakt van deze belastingvrije schenking. Tydeman: ‘Het is heel ingewikkeld, want of je nog belastingvrij mag schenken en hoeveel, hangt af van het jaar waarin je de eerdere schenking deed.’ Wie tussen 2010 en 2015 van deze regeling gebruikmaakte, kan dit nu niet meer doen. Ook niet als het kind minder dan € 100.000 kreeg. Wie in 2015 of 2016 een schenking deed, mag dit bedrag in 2017 en 2018 belastingvrij aanvullen met maximaal € 46.824. Hetzelfde geldt voor ouders die vóór 2010 van de verhoogde vrijstelling gebruikmaakten en in 2015 of 2016 een zogenaamde ‘inhaalschenking’ deden. Wie in die jaren geen inhaalschenking gaf, kan nu of in 2018 maximaal € 27.650 belastingvrij schenken. De regels zijn zo ingewikkeld dat degenen die al van de vrijstelling gebruik hebben gemaakt en het bedrag nu willen aanvullen het beste een fiscalist of notaris kunnen raadplegen.

Overigens mag je sinds 2017 aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar onbelast een ‘jubelton’ schenken voor een huis.

2. Volg een opleiding
Wie van plan is een studie op te pakken, moet daar niet lang mee wachten. ‘In 2017 en 2018 mag je studiekosten nog aftrekken’, zegt Zandvoort. Er geldt een drempel van € 250.

Dus wie bijvoorbeeld € 1.250 aan opleidingskosten en leermiddelen heeft, heeft recht op € 1.000 aftrek.Hoe het in 2019 gaat met de aftrek van studiekosten is niet duidelijk.‘In het regeerakkoord staat dat de aftrek voor scholingsuitgaven vervalt. In plaats daarvan komt er een individuele leerrekening. Hoe die eruit ziet, is nog onbekend’, aldus Zandvoort.

3. Claim monumentenaftrek
‘Als je een monumentenpand bezit en onderhoud in de planning hebt, is het aantrekkelijk om dat in 2017 of 2018 te doen’, zegt Tydeman. Vanaf 1 januari 2019 zijn onderhoudskosten aan monumentenpanden niet meer fiscaal aftrekbaar. ‘Volgens het regeerakkoord wil het kabinet particuliere eigenaren van monumentenpanden blijven ondersteunen, maar op welke manier dat gebeurt, is nog niet bekend.’

4. Ga trouwen
In 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. ‘In plaats van een algehele gemeenschap van goederen ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen’, zegt Zandvoort. ‘Het vermogen dat mensen hadden vóór het huwelijk blijft privévermogen. Als je dat nu wilt, heb je nog huwelijkse voorwaarden nodig.’ In 2018 veranderen ook de regels voor vermogensverschuiving binnen het huwelijk. ‘Dat is een vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie’, vindt Zandvoort. Als mensen nú huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opstellen die ertoe leiden dat een van de partners opeens veel vermogender wordt, bestaat het risico dat de fiscus dit beschouwt als schenking. Dan kan het zijn dat er schenkbelasting betaald moet worden.

Zoals het er nu naar uitziet, zal een vermogensverschuiving binnen het huwelijk met ingang van 2018 niet meer als schenking beschouwd worden, tenzij sprake is van misbruik. Dit geldt ook voor stellen die al getrouwd zijn en in 2018 huwelijkse voorwaarden maken of aanpassen. Zandvoort: ‘En voor samenwoners met een notarieel samenlevingscontract, waarin een wederzijdse zorgverplichting is vastgelegd.’

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X