Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Voldoen aan looncriteria moet voor verblijfsvergunning kennismigrant

Werkgever die kennismigranten van ouder dan 30 jaar voor zich willen laten werken, moeten vanaf 1 januari 2018 rekening houden met het nieuwe criterium van €4.404 (€ 4.756,32 inclusief vakantiegeld). Ook in geval van verlenging van een bestaande verblijfsvergunning na 1 januari 2018 zal aan het nieuwe looncriterium moeten worden voldaan. Het gegarandeerde loon moet op de bankrekening van de (kennis)migrant worden overgemaakt.

Kennis- en arbeidsmigranten moeten voldoen aan een looncriterium om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Deze looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Op basis van deze berekening worden de looncriteria vanaf 1 januari 2018 verhoogd. Dat schrijft PWC.

Met ingang van 1 januari 2018 gelden voor kennismigranten de volgende minimum bruto looncriteria per maand exclusief 8% vakantiegeld:
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: € 3.229 euro (€ 3.487,32 inclusief vakantiegeld)
  • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: € 4.404 (€ 4.756,32 inclusief vakantiegeld)
  • Recent in Nederland afgestudeerde studenten: € 2.314 euro (€ 2.499,12 inclusief vakantiegeld)
De bovenstaande leeftijdsgebonden normen worden ook gehanteerd voor aanvragen voor een verblijfsvergunning onder de EU ICT-richtlijn. Het minimum bruto maandlooncriterium exclusief vakantiegeld voor een Europese Blauwe kaart is gewijzigd naar € 5.160 (€ 5.572,80 inclusief vakantiegeld).

Het minimum bruto maandlooncriterium voor een tewerkstellingsvergunning in het kader van een overplaatsing binnen een concern die niet onder de EU ICT-richtlijn valt, is € 4.404 exclusief vakantiegeld (€ 4.756,32 inclusief vakantiegeld).

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X