Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aanpassing toepassing btw-nultarief op zeeschepen in Belastingplan 2018

Het Belastingplan 2018 wordt gewijzigd in die zin dat in de Wet OB 1968 wordt vastgelegd dat de levering van een schip dat voor ten minste 70% wordt gebruikt voor de vaart op de volle zee, onder de toepassing van het btw-nultarief zal vallen. Dat staat in de tweede nota van wijziging die de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dit zal dan ook het geval zijn voor de goederen en diensten die worden geleverd met betrekking tot een schip dat voor ten minste 70% wordt gebruikt voor de vaart op volle zee. In het wetsvoorstel Belastingplan 2018 werd nog uitgegaan van een gebruik van ten minste 90%.

In de tweede nota van wijziging is ook een redactionele aanpassing in twee voorgestelde bepalingen in de Wet VPB 1969 opgenomen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X