Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Controleer jaarlijkse salariscriterium van uw werknemer voor toepassing 30%-regeling!

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat uw werknemer specifieke deskundigheid bezit. Aan deze voorwaarde wordt voldaan indien het fiscale loon, gedurende de looptijd van de regeling meer bedraagt dan het minimumsalariscriterium.

Voor 2017 dient het fiscale loon meer dan EUR 37.000 te bedragen. Of meer dan
EUR 28.125 voor werknemers die in het bezit zijn van een masterdiploma en jonger zijn dan 30 jaar.

De Belastingdienst controleert deze inkomensvoorwaarde aan de hand van de informatie die via de loonaangifte wordt verstrekt. Indien blijkt dat het loon van uw werknemer te laag is, wordt de 30%-regeling met terugwerkende kracht ingetrokken en kan deze niet meer worden toegepast.

Wij adviseren u daarom vóór het einde van dit jaar te controleren of uw werknemers met een 30%-regeling nog steeds voldoen aan de salariscriteria van dit jaar.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X