Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Inwerkingtreding Verdrag sociale zekerheid met China

Op 1 september 2017 treedt het Verdrag inzake sociale zekerheid met China in werking. De Staten-Generaal heeft dit Verdrag op 13 februari 2017 stilzwijgend goedgekeurd.

Tussen Nederland en China bestaat op dit moment geen verdragsrelatie op het terrein van sociale zekerheid. Als gevolg van gewijzigde socialezekerheidswetgeving in China zijn Nederlandse bedrijven sinds oktober 2011 verplicht om voor gedetacheerde werknemers (expats) in China premies af te dragen aan het Chinese socialezekerheidsstelsel. Vaak kiezen bedrijven en expats er voor hun Nederlandse verzekering te behouden dan wel een particuliere verzekering af te sluiten. Het gevolg is dubbele premiebetaling.

Dit kan voorkomen worden door het sluiten van een bilateraal socialezekerheidsverdrag. Het verdrag beoogt dubbele premieafdrachten te vermijden van Nederlandse werknemers die worden gedetacheerd naar China en van Chinese werknemers die worden gedetacheerd naar Nederland. Het verdrag ziet niet op de export van socialezekerheidsuitkeringen van Nederland naar China of vice versa. China wenst vooralsnog alleen afspraken te maken over de wetten die zien op ouderdomspensioen, werkloosheid en nabestaandenpensioen.

Wel is in het onderhavige verdrag de afspraak gemaakt dat partijen binnen tien jaar na inwerkingtreding van het verdrag zullen bezien of het verdrag zodanig kan worden aangepast dat slechts één socialezekerheidswetgevingsregime op een gedetacheerde werknemer van toepassing zal zijn.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X