Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aanmelden voor stemmen in het buitenland nu mogelijk

Vandaag start de registratie om te kunnen stemmen vanuit het buitenland. Nederlanders die wonen in het buitenland kunnen zich tot 1 februari 2017 registreren om te stemmen bij de Tweede Kamer verkiezing.

De kiezers in het buitenland die worden geregistreerd kunnen stemmen per post of met een kiezerspas zelf in Nederland. Het geven van een volmacht kan uiteraard ook. Voor het stemmen vanuit het buitenland wordt een ander stembiljet gebruikt dan in Nederland in het stemlokaal. Het stembiljet kan om tijdwinst te boeken per e-mail aan de kiezers worden verzonden. De kiezer kan het stembiljet zo zelf printen en invullen en dan per post opsturen.

Het kabinet heeft de afgelopen jaren al een aantal maatregelen doorgevoerd die stemmen vanuit het buitenland makkelijker moet maken, zoals het ontvangen van een stembiljet per e-mail. De Tweede Kamer heeft voor de zomer ook ingestemd met een wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die nog meer gemak biedt, zodat het deelnemen aan verkiezingen zo laagdrempelig als mogelijk is. Als het wetsvoorstel in werking treedt, na behandeling in de Eerste Kamer, kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen zich eenmalig permanent als kiezer laten registeren. Nu moeten kiezers zich per verkiezing registreren.

Op de site stemmenvanuithetbuitenland is vanaf vandaag alle informatie te vinden over het stemmen vanuit het buitenland.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X