Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Dit staat er in de Prinsjesdag-stukken

Opnieuw liggen de plannen van het kabinet voor het volgende jaar op straat. Dit weten we al van de stukken die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Voor 2017 en de jaren daarna geeft het kabinet 1,5 miljard euro extra uit, blijkt uit de stukken die RTL Nieuws heeft ingezien.

De zorg
Er gaat 400 miljoen naar het ministerie van Volksgezondheid. Het extra geld voor de zorg wordt gebruikt om de omstreden bezuiniging op onder meer de verpleeghuiszorg terug te draaien. 

Veiligheid
Structureel gaat 450 miljoen euro extra naar Veiligheid en Justitie. Dat geld wordt gebruikt voor terrorismebestrijding, wijkagenten, het bestrijden van cybercrime, het forensisch instituut NFI en grensbewaking. De inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgen er structureel 20 miljoen bij.

Defensie krijgt 300 miljoen extra. Het ministerie kan met het geld nieuwe munitie aanschaffen, zodat militairen tijdens oefeningen niet langer 'pang-pang' hoeven te roepen, maar weer kunnen trainen met echte kogels. Het bedrag zal ook worden bestemd voor meer materieel en brandstof en voor de verbetering van communicatieapparatuur. Daarnaast moet de krijgsmacht beter worden getraind.

Onderwijs
Er gaat 200 miljoen extra naar Onderwijs. Hoe dat geld besteed gaat worden, is nog niet duidelijk.

Armoede
Voor het bestrijden van armoede onder kinderen komt 100 miljoen euro beschikbaar. Uit cijfers van twee jaar geleden bleek dat 400.000 kinderen wonenin een huishouden met een laag inkomen en dat 100.000 van hen al jaren in die situatie zitten. Het geld is bedoeld voor zwemles, schoolreisjes, sportspullen, schoolspullen en kleding. Het wordt in natura uitgekeerd. Hoe de regeling precies gaat werken, wordt nog bekeken.

Chronisch ziek
Voor eenverdieners met een chronisch zieke partner wordt 50 miljoen euro uitgetrokken.

Koopkracht
Iedereen gaat er volgend jaar een beetje in koopkracht op vooruit. Het kabinet zet volgend jaar 1,1 miljard euro opzij voor een 'evenwichtig koopkrachtbeeld'. Dat betekent dat onder meer de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget omhoog gaan.

Topsport en cultuur
Voor topsport wordt 10 miljoen euro extra uitgetrokken. Ook Cultuur krijgt 10 miljoen extra.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X