Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Miljoenennota uitgelekt: 'Nederland sterk uit de crisis gekomen'

"Nederland staat er beter voor", valt te lezen in de miljoenennota die RTL Nieuws nu al heeft ingezien. Ook zijn de economische voorspellingen voor volgend jaar iets gunstiger dan eerder werd voorspeld, mits internationale ontwikkelingen geen roet in het eten gooien. "De overheidsfinanciën zijn inmiddels meer in balans. Al met al is Nederland sterk uit de crisis gekomen", staat in de stukken die dinsdag op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Het ergste leed is bovendien achter de rug, schrijft het kabinet. "De veranderingen waren niet pijnloos en de gevolgen van de crisis zijn nog niet weggewerkt." Maar, benadrukt het kabinet, na economisch zware jaren met ingrijpende hervormingen staat de Nederlandse economie er duidelijk beter voor.

Verwachtingen
Daarmee verwijst het kabinet onder andere naar het begrotingstekort. Terwijl het Centraal Planbureau uitgaat van 0,7 procent begrotingstekort is het kabinet nóg optimistischer: met een alternatieve berekening komt het kabinet uit op 0,5 procent boven het bbp. Gemiddeld stijgt de koopkracht met 1,1 procent.

Andere verwachtingen:
  • Hogere economische groei: niet 1,6 maar 1,7 procent.
  • Consumptie van huishoudens: stijging van 1,3 naar 1,8 procent.
  • Inflatie: stijgt naar 0,5 procent.
  • Werkloosheidscijfers: niet 560.000 maar 555.000 werklozen.
Internationale ontwikkelingen kunnen nog wel roet in het eten gooien, waarschuwt minister Dijsselbloem. Als voorbeelden noemt hij onverwachte stijging van de olieprijs, de brexit, spanning in Turkije of terreuraanslagen. Het kabinet wil daarom tot de verkiezingen in maart doorwerken. "De wereld wacht niet op verkiezingen," aldus Dijsselbloem in het voorwoord van de Miljoenennota.

Testament
Politiek verslaggever Frits Wester: "Het kabinet maakt in deze miljoenennota de balans op van vier jaar regeren. Het is een soort testament. Het kabinet erkent dat de keuzes om Nederland uit de crisis te halen pijnlijk waren maar benadrukt dat het allemaal niet voor niets is geweest. Dat zal ook de boodschap zijn in de troonrede komende dinsdag."

Prinsjesdag-stukken: koopkracht en investeringen
Eerder werd al bekend dat het kabinet ruim één miljard euro uittrekt om ouderen en mensen met een uitkering er niet op achteruit te laten gaan. Verder komt er een armoedefonds van 100 miljoen euro voor kinderen die in armoede leven. Uit dat fonds kunnen bijvoorbeeld schoolspullen, sportkleding of schoolreisjes voor deze kinderen worden betaald.

Voor 2017 en de jaren daarna geeft het kabinet 1,5 miljard euro extra uit. Grofweg de helft daarvan gaat naar veiligheid. Dat geld wordt gebruikt voor terrorismebestrijding, wijkagenten, het bestrijden van cybercrime, het forensisch instituut NFI en grensbewaking. De andere helft gaat naar investeringen in het onderwijs en de zorg. Een omstreden bezuiniging op de verpleeghuiszorg is daarmee van de baan.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X