Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Werkt u in Nederland, en woont u in een ander land? Vul dan uw inkomensverklaring in

Woont u in een ander land, maar werkt u in Nederland? Of hebt u een uitkering of ander inkomen uit Nederland? Doet u aangifte over 2015? En bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? Dan moet u ook een inkomensverklaring 2015 voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen naar ons opsturen.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht? Stuur dan een inkomensverklaring naar ons op. Als u dat doet, hebt u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen die een inwoner van Nederland ook heeft. Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Of stuurt u deze verklaring niet op? Dan beschouwen we u als buitenlands belastingplichtige. U hebt dan beperkt recht op aftrekposten, heffingskortingen en eventueel heffingsvrij vermogen.

Fiscale partner?
Hebt u een fiscale partner? Als u beiden een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, moet uw fiscale partner ook een inkomensverklaring opsturen. Dit is ook zo als uw partner geen inkomen heeft. Zonder inkomensverklaring van uw partner hebt u slechts recht op de helft van de fiscale voordelen.

Inkomensverklaring invullen, laten ondertekenen en opsturen
Vul het formulier inkomensverklaring 2015 kwalificerend buitenlandse belastingplichtige op uw computer in, druk het af en laat de verklaring zo snel mogelijk in uw woonland ondertekenen. Dan kunt u deze naar ons opsturen voordat u uw aangifte over 2015 indient.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X