Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Helaas, niet (meer) aftrekbaar

Sommige kosten waren aftrekbaar, maar zijn dat over 2015 niet meer. Er zijn ook kosten waarvan ieder jaar wordt gedacht dat ze aftrekbaar zijn, terwijl ze dat in werkelijkheid nooit zijn geweest.

Eigen woning
De hypotheekrente is in de volgende gevallen niet aftrekbaar:
Als je een deel van de hypotheek hebt gebruikt voor iets anders dan de eigen woning, bijvoorbeeld een auto of een vakantie, kun je de rente over dat deel van de hypotheek niet aftrekken (een verbouwing van de eigen woning meefinancieren in de hypotheek valt wel onder de eigenwoningschuld).

Als je een woning hebt gekocht en de overwaarde van de vorige woning niet hebt gebruikt voor de aankoop van deze nieuwe woning, is de rente over de nieuwe hypotheek niet volledig aftrekbaar. Dit heet de ‘bijleenregeling’ (zie kader ‘Bijleenregeling’).

Premies voor (bank)spaar- of beleggingshypotheken zijn nooit aftrekbaar. Met deze premies spaar of beleg je voor de aflossing van de hypotheek. Je hebt wel op een andere manier belastingvoordeel: omdat het opgebouwde tegoed in box 1 valt, betaal je over het saldo geen vermogensrendementsheffing.

Ook de volgende kosten zijn niet aftrekbaar:
 • Notariskosten voor de koopakte.
 • Makelaarskosten voor de aan- of verkoop.
 • Overdrachtsbelasting.
 • Afkoopkosten van erfpacht.
 • Kosten van een verbouwing of groot onderhoud (deze kosten zijn soms ­aftrekbaar als het een rijksmonument betreft).
 • Aflossing op de hypotheek.
Notaris- en makelaarskosten zijn wél aftrekbaar als ze betrekking hebben op de hypotheek. Het gaat dan doorgaans om de kosten van de hypotheekakte en taxatiekosten. Ook een eventuele boeterente bij vervroegde aflossing is aftrekbaar.

Bijleenregeling
Iemand heeft een woning met een waarde van €200.000 en een hypotheek van €150.000. Stel dat hij de woning verkoopt en een nieuwe ­woning koopt voor €250.000 met een hypotheek van €200.000, dan is de hypotheekrente volledig aftrekbaar. Hij heeft de €50.000 overwaarde gebruikt voor de nieuwe woning. Als hij echter een hypotheek neemt van €250.000 (de aankoopprijs van de nieuwe woning), dan is de hypotheekrente over €50.000 niet aftrekbaar. Dit deel van de hypotheek ter waarde van €50.000 valt in box 3 en vermindert als schuld zo de belasting op spaargeld en eventueel ander ­vermogen.

Werkkamer
De kosten voor een werkkamer thuis zijn niet aftrekbaar. Dit geldt zowel voor werk­nemers als voor zelfstandigen. Alleen als je werkruimte een eigen ingang heeft en als zelfstandige ruimte is te verhuren, zijn de kosten soms aftrekbaar. Denk aan een huisartsenpraktijk waarbij de huisarts in hetzelfde pand woont.

Zorgkosten
Je kunt alleen zorgkosten aftrekken die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar. Welke zorgkosten aftrekbaar zijn, kan elk jaar veranderen. De kosten voor een rollator waren in 2012 nog aftrekbaar, maar nu niet meer. De kosten voor een gehoorapparaat waren in 2012 nog onbeperkt aftrekbaar, nu zijn deze kosten alleen onder bepaalde voorwaarden (deels) aftrekbaar. Op de website van de Belastingdienst staat een uitgebreid overzicht van de kosten die wel, gedeeltelijk en niet aftrekbaar zijn. Onder meer deze kosten zijn niet aftrekbaar:
 • Premie van de ziektekosten­ver­zekering.
 • Eigen risico van de ziektekosten­­ver­zekering.
 • Bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw-premie).
 • Eigen bijdrage voor langdurige zorg (CAK-premie).
 • Rollator, rolstoel, scootmobiel, looprek.
 • Aanpassingen op medisch voorschrift aan de woning (aanpassingen op ­medisch voorschrift aan de auto of fiets zijn wel aftrekbaar).
Kinderalimentatie
Alimentatie voor de kinderen is, in tegenstelling tot partneralimentatie voor de ex, niet aftrekbaar. Bij het ontvangende gezin is de kinderalimentatie uiteraard ook niet belast.

Belastingschuld
In principe zijn schulden die geen hypotheek zijn, aftrekbaar van het vermogen in box 3. Hierop is één uitzondering: een eventuele ­belastingschuld is niet aftrekbaar. Ook hierop is weer een uitzondering: een schuld voor de erfbelasting is wél aftrekbaar in box 3.

Reiskosten
Reis je met het openbaar vervoer naar het werk? Dan mag je de reiskosten soms van het inkomen aftrekken. Maar dit mag alleen als de werkgever de kosten niet of slechts ten dele vergoedt. Autokosten mag je nooit aftrekken. Wel mag je werkgever een belastingvrije onkostenvergoeding geven van maximaal €0,19 per afgelegde kilometer. Krijg je een hogere kilometervergoeding? Dan wordt het meerdere bij het inkomen opgeteld.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X