Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Vermogensbelasting in strijd met Europees Recht

De vermogensbelasting in Nederland is in strijd met Europees recht en kan leiden tot oneigenlijke ontneming, ofwel diefstal. Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen hetzelfde percentage belasting. Dat leidt volgens advocaat-generaal René Niessen tot willekeur.

De belastingdienst gaat er volgens Niessen vanuit dat ,,iedereen gemiddeld over een aantal jaren een rendement van 4 procent kan behalen. Een deel van dit fictieve rendement, namelijk 1,2 procent (aantekening Robelco: 1,2% moet 30% zijn!), moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Deze regeling is aan het einde van de jaren negentig gemaakt na een lange periode van grote economische voorspoed."

Diefstal
Volgens de advocaat-generaal kan met de kennis van nu niet meer worden uitgegaan van een dergelijk rendement: ,,Wanneer dit vaste percentage belasting niet kan worden betaald uit de opbrengst van het vermogen is er sprake van een oneigenlijke ontneming'' aldus Niessen op dinsdag. Oneigenlijke ontneming is de juridische term voor diefstal.

Niessen schrijft dit in een dinsdag gepubliceerd advies aan de Hoge Raad. Een advocaat-generaal brengt onafhankelijk advies uit over lopende procedures aan de Hoge Raad. Hierbij wordt hij doorgaans bijgestaan door wetenschappelijke medewerkers en andere deskundigen. Hoewel zijn advies een 'conclusie' genoemd zijn zijn adviezen niet bindend: de Hoge Raad kan afwijken van het advies.

Reactie Financiën
In een reactie laat het ministerie van Financiën weten dat het ,,zich niet kan vinden in het standpunt van de A-G dat de vermogensrendementsheffing op regelniveau strijdig is met het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM." Er wordt verder gesteld dat het fictieve rendement van 4% die nu wordt aangehouden ,,valt binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever toekomt."

De zaak werd aangespannen door een Nederlander die in 1996 naar Noorwegen emigreerde, maar enkele panden aanhield. Hij weigerde in 2011 akkoord te gaan met een belastingheffing over een bedrag van € 13.520 dat door de belastinginspecteur werd gezien als inkomen uit sparen en beleggen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X