Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Activiteiten binnen de EU? Denk aan een EG-verklaring!

Veel ondernemers waren content met de afschaffing van de Vestigingwet in ons land. Maar voor het vestigen van een bedrijf of het uitvoeren van werkzaamheden in een ander EU-land is er dikwijls een vestigingsvergunning vereist. Voor het verkrijgen van deze vergunning moet in dat land veelal aan diploma-eisen worden voldaan. Voor onderdanen van andere EU-landen kan de vergunning verstrekt worden op grond van een EG-verklaring. Deze verstrekt de Kamer van Koophandel.

Consequenties
Vanuit mijn ervaring merk ik dat ondernemers dit nogal eens vergeten of niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze wetgeving. En dat heeft een aantal vervelende consequenties. Er kunnen geldboetes tot € 30.000 worden opgelegd. De contracten met de opdrachtgever zijn bovendien nietig, zodat de overeengekomen vergoeding niet opgeëist kan worden. Verder kan de douane in principe de niet-ingeschreven-werkgever verbieden om de werkzaamheden op de werkplaats voort te zetten.

Aanmerking
Om in aanmerking te komen voor deze EG-verklaring, moet aan de voorwaarden in de richtlijn 2005-36 EG worden voldaan. Hierbij is langdurige ervaring als zelfstandige / bedrijfsleider die is opgedaan in Nederland, al dan niet in combinatie met een voor dat beroep behaald diploma relevant. Veelal worden EG-verklaringen aangevraagd voor werkzaamheden op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, wegenbouw en installatiewerkzaamheden.

De richtlijn zorgt ervoor dat het vrije verkeer van werknemers en diensten in de praktijk verwezenlijkt wordt. Iemand die beschikt over een EG-verklaring hoeft namelijk niet te voldoen aan de vestigingseisen die worden gesteld in het land van bestemming. Dit geldt vooral in Duitsland, België en Luxemburg.

De uitvoerende instanties in genoemde landen:
Ook al zijn we één Europa, vergeet niet per product en land de nationale wet- en regelgeving te raadplegen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X