Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Bezwaar tegen gebruikt rendement over uw spaargeld

Als u vermogen hebt, betaalt u belasting over de inkomsten uit uw vermogen. Bij uw vermogen hoort ook uw spaargeld. Voor de berekening van uw belasting gaan wij ervan uit dat de inkomsten uit uw spaargeld 4% zijn. Veel mensen zijn het daarmee niet eens, omdat de spaarrente tegenwoordig lager dan 4% is. Daarom hebben zij bezwaar gemaakt tegen de aanslag.

Bezwaar maken is meestal niet nodig
Hebt u spaargeld waarover u belasting moet betalen? En bent u het er niet mee eens dat wij uitgaan van een rendement van 4%? En geldt daarnaast 1 van de volgende situaties voor u:
  • U hebt aangifte gedaan, maar nog geen aanslag ontvangen.
  • U hebt een voorlopige aanslag ontvangen, maar nog geen definitieve aanslag over dat jaar.
  • U hebt een definitieve aanslag ontvangen met een datum van 14 mei 2015 of later.
Dan hoeft u geen bezwaar te maken als de hoogte van het zogenoemde forfaitair rendement van 4% over uw spaartegoed het enige is waarmee u het niet eens bent.

Waarom hoeft u geen bezwaar te maken?
Wij hebben besloten deze kwestie via een speciale procedure voor te leggen aan het hoogste rechtscollege in ons land (de Hoge Raad). Die procedure heet ook wel de 'procedure massaal bezwaar'. Wij hebben gevraagd of het percentage van 4% over spaargeld in strijd is met het Europese recht.

Totdat de Hoge Raad beslist, leggen we belastingaanslagen op waarbij we uitgaan van 4% rendement over uw spaargeld. Ontvangt u een aanslag, dan moet u die betalen. U kunt uitstel van betaling vragen voor dat deel van uw aanslag dat gaat over uw spaargeld. In uw verzoek om uitstel geeft u aan hoe hoog dat bedrag is.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X