Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland-Duitsland

Op 11 januari (2016) heeft de Nederlandse ambassadeur in Duitsland het wijzigingsprotocol voor het belastingverdrag Nederland-Duitsland ondertekend.

Met dit wijzigingsprotocol wordt het in 2012 ondertekende belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland, dat per 1 januari 2016 van toepassing is geworden, aangepast. De voornaamste wijziging is dat niet langer de woonstaat het heffingsrecht heeft over het inkomen van - in het bijzonder - piloten en zeevarenden, maar dat de staat waar de feitelijke leiding van de lucht- en zeevaartonderneming is gelegen dit heffingsrecht heeft. Deze wijziging is een wens van de Tweede Kamer en heeft de Staatssecretaris van Financiën al aangekondigd in een brief die op 5 september 2014 naar de Tweede Kamer is verzonden.

"Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel mag de beloning verkregen ter zake van een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd, of aan boord van een binnenschip, worden belast in de verdragsluitende staat waar de plaats van de werkelijke leiding van de onderneming die het schip, luchtvaartuig of binnenschip exploiteert is gelegen."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X