Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Staat kan deeluitkering bij ziekte in buitenland niet stopzetten

Nederland kan uitkeringen voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor werknemers die in het buitenland verblijven, niet zomaar stopzetten. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer geschreven. Binnen de EU houden Europese regels dat tegen. Buiten Europa kunnen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet meegenomen worden, tenzij er een verdrag over is met het betreffende land.

De Kamer had Asscher op initiatief van de VVD gevraagd om te onderzoeken of export van deze arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan worden tegengegaan. Dat is dus lastig. Als betrokkenen zo'n zaak aan de rechter voorleggen, riskeert Nederland een hoge boete en een dwangsom. Overigens heeft slechts een klein deel van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA) betrekking op een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA). Het gaat om 3.821 WGA-gerechtigden binnen en buiten de EU, wat ongeveer 32 miljoen euro per jaar kost. De totale lasten voor de WIA-uitkeringen bedragen bijna 3 miljard euro.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X