Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ambtenaren werken 200 jaar aan Nederland

Het Koninkrijk der Nederland bestaat 200 jaar en daarmee ook haar ambtenaren. Zonder deze ambtenaren zou Nederland er anders uit hebben gezien. We kennen de vorsten en ministers, maar de ambtenaren blijven buiten beeld. In het boek ‘Ambtenaren! 200 jaar werken aan Nederland in 100 portretten’, samengesteld door Jeroen Pepers en Davied van Berlo, krijgen de ambtenaren een gezicht. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam vandaag het eerste boek in ontvangst.

Volgens minister Plasterk is het boek waardering voor het vele belangrijke maar vaak onopgemerkte werk dat ambtenaren verrichten. Plasterk: “Het ambtelijk vak is echt een vak om trots op te zijn. En wat je ziet is dat er in die 200 jaar ook een ontwikkeling zichtbaar is in wat we als belangrijke waarden in het ambtelijk vak zien. Als je naar de netwerksamenleving van nu kijkt, dan zie je dat het niet alleen maar gaat om waarden als deskundigheid, loyaliteit en integriteit. Er wordt van hen een transparante manier van werken gevraagd en sterke communicatieve vaardigheden; samen met burgers en organisaties een probleem oplossen. Daar is ook een nieuw soort ambtenaar voor nodig. Het vakmanschap verandert.”

‘Ambtenaren!’ begint bij Godert van den Capellen, die de titel van koning wist binnen te halen voor prins Willem Frederik van Oranje tijdens het Congres van Wenen. En het eindigt bij Erik Gerritsen, bestuursvoorzitter van de Jeugdbescherming Regio Amsterdam; hij brengt het principe van één huishouden, één plan, één regisseur in de praktijk. Deze twee mannen en alle ambtenaren (man én vrouw) daartussen tonen aan hoe divers het werk van een ambtenaar is.

Het boek is tot stand gekomen met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Nationaal Archief, het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk en het A+O fonds Gemeenten.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X