Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Stroom uit zonnepanelen salderen: hier moet je op letten

Toezichthouder ACM waarschuwde vrijdag dat energieleveranciers consumenten met zonnepanelen onvoldoende informeren over het verrekenen van stroom die aan het net wordt teruggeleverd. Waar moet je als particulier op letten?

Particulieren met zonnepanelen kunnen de stroom die ze opwekken terugleveren aan het net. Gangbaar is om de hoeveelheid geleverde zonnestroom te verrekenen met de stroom die je afneemt van de energieleverancier. Dat heet salderen. Als particulieren zoveel stroom met zonnepanelen opwekken dat ze méér leveren aan het net dan ze afnemen van hun energieleverancier, krijgen ze een terugleververgoeding.

Toezichthouder ACM klaagt dat “veel leveranciers niet of zeer beperkt de vereiste informatie geven aan zonnepaneelbezitters, terwijl zij verplicht zijn hen volledig te informeren over saldering en teruglevering.” Maar wat is daarbij precies van belang? Ter illustratie bekeek Z24 het aanbod van ‘de grote drie’ op de Nederlandse markt – Nuon, Essent en Eneco – plus de regelingen van uitdagers de Nederlandse Energiemaatschappij en Greenchoice.

Salderen: vergelijk aanbieders op netto verbruik
Wie zonnestroom opwekt en levert aan het net, maar per saldo méér afneemt vergeleken met de teruglevering, heeft alleen te maken met de salderingsregeling. Die is op zich niet ingewikkeld, want energieleveranciers rekenen voor aan het net geleverde stroom doorgaans hetzelfde tarief als voor afgenomen stroom. Als particulier met zonnepanelen houd je dan een restvolume over dat je tegen het reguliere tarief van je energiecontract betaalt.

Bij de keuze van een energieleverancier is dan vooral belangrijk hoeveel stroom je netto nog moet betalen. De afweging tussen de prijs per kilowattuur die je betaalt en het zogenoemde vastrecht speelt dan een belangrijke rol. Bedrijven die stunten met lage leveringstarieven rekenen soms bijvoorbeeld relatief hoge vaste bijdragen per maand.

In de tabel hierboven is bijvoorbeeld te zien dat voor standaardcontracten met variabele tarieven het scherpste tarief te vinden is bij de Nederlandse Energiemaatschappij, maar dat deze aanbieder van de hier getoonde leveranciers ook het hoogste vastrecht heeft.

De volgende tabel (hieronder) laat zien wat er gebeurt als een consument bijvoorbeeld 3.500 kilowattuur per jaar afneemt bij z’n energieleverancier en 1.000 kwh opwekt met zonnepanelen. Het te verrekenen saldo is dan 2.500 kilowattuur. Bij een dergelijk verbruik zijn de leveringskosten weliswaar het laagst bij de Nederlandse Energiemaatschappij, maar zijn bijvoorbeeld Essent en Eneco toch goedkoper vanwege het lagere vastrecht.

Neem je een consument die 5.500 kilowattuur per jaar afneemt van zijn leverancier en 1.000 kwh opwekt met zonnepanelen en teruglevert, dan wordt het saldo 4.500 kilowattuur. Bij een dergelijk verbruik begint het relatief lage leveringstarief van De Nederlandse Energiemaatschappij meer verschil te maken, vergeleken met bijvoorbeeld Nuon en Greenchoice.

Voor het gros van de particulieren die minder stroom opwekken met zonnepanelen dan ze afnemen bij hun energieleverancier, blijft het dus een kwestie van leveringstarieven en vaste lasten goed afwegen.

Terugleveren stroom zonnepanelen
Meer complex is de situatie voor particulieren die méér zonnestroom terugleveren aan het net dan ze afnemen bij hun energieleverancier. Om fiscale redenen mogen energieleveranciers voor dit overschot geen vergoeding geven inclusief belastingen. Wie per saldo geld tegoed heeft van z’n energieleverancier, krijgt dan ook een vergoeding per kilowattuur die in de buurt ligt van de kale stroomprijs.

Per leverancier verschilt die vergoeding wel. Onderstaande tabel toont de teruglevergoeding voor voor de vijf bovengenoemde leveranciers. Te zien is dat Eneco met een tarief van 9,2 cent per kilowattuur het meeste biedt.

Ter vergelijking is in de tabel ook het kale, variabele leveringstarief voor standaardcontracten gegeven inclusief en exclusief btw. Eneco zit bijvoorbeeld ruim 3 cent boven dit kale tarief exclusief btw, terwijl het verschil bij Nuon veel kleiner is.

Voor particulieren die een terugleveringsvergoeding krijgen, is dus de hoogte van het vergoedingstarief van belang. Neem je bijvoorbeeld 3.500 kilowattuur per jaar af van je energieleverancier en lever je 4.000 kilowattuur zonnestroom aan het net, dan krijg in in principe een vergoeding gebaseerd op 500 kilowattuur. Ook hier geldt dat je voor het totale kostenplaatje het vastrecht per leverancier bij de kostenberekening moet betrekken.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X