Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kabinet ziet niets in flexibele AOW

Het kabinet voelt niets voor een flexibele AOW, waarbij mensen hun AOW eerder of later kunnen opnemen. Het bedrag dat iemand ontvangt, zou dan moeten afhangen van het moment waarop de oudedagsvoorziening ingaat. Zo'n systeem is duurder dan het huidige en ingewikkelder in de uitvoering. Ook pakt het negatief uit voor de arbeidsdeelname, heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Ze reageert op een motie die eind 2013 werd aangenomen.

Volgens Klijnsma zal een deel van de bevolking door een flexibele AOW eerder met werken stoppen. Dat is ongunstig voor de overheidsfinanciën. De staatssecretaris wijst er ook op dat eerder ophouden met werken niet voor iedereen is weggelegd. Alleen wie genoeg financiële middelen heeft, kan zich dat permitteren. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat eerder met AOW gaan zorgt voor een hoger beroep op de bijstand, schrijft ze.

AOW-opsparen
Klijnsma wijst er verder op dat mensen die dat willen ook nu al langer kunnen doorwerken en hun AOW-opsparen. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om het doorwerken na de pensioenleeftijd makkelijker te maken. Enkele jaren terug is al besloten om de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen. Het kabinet is van plan dat nog wat sneller te doen dan eerder de bedoeling was. Voor mensen bij wie hierdoor een AOW-gat ontstaat, is er een compensatieregeling.

Antiek
Volgens de ouderenorganisatie ANBO baseert Klijnsma haar standpunt deels op ''redelijk antiek'' onderzoek van het Centraal Planbureau. De ANBO is voor een flexibele AOW. Een vaste, door de overheid opgedrongen pensioenleeftijd is niet meer van deze tijd, vindt de organisatie. Volgens haar moeten mensen meer eigen regie over hun situatie krijgen. Ook vanuit de vakbeweging is eerder op een flexibele AOW aangedrongen.

CNV-voorman Maurice Limmen vindt het voorstel van Klijnsma teleurstellend. "Eigenlijk zegt de staatssecretaris nu simpelweg: 'we doen het niet, want het is te duur.' Dat doet geen recht aan het feit dat er een flink aantal mensen in zware beroepen het recht moet krijgen zelf te beslissen wanneer ze stoppen met werken", aldus Limmen.

FNV zegt de "starre houding" van de staatssecretaris ernstig te vinden. "De flexibele AOW biedt mensen maatwerk en daar hebben mensen behoefte aan. Er bestaan namelijk grote verschillen tussen de levensverwachting van mensen en dus ook in hun werkende leven."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X