Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Overheid heeft ruimte voor loonsverhoging ambtenaren

Vanaf dit jaar is er weer geld voor loonsverhogingen van ambtenaren. Na jaren kunnen zij van de nullijn af. Minister Stef Blok (Rijksdienst) heeft dat vrijdag gezegd na de ministerraad. Blok wilde niet zeggen hoeveel ruimte er is, maar hoopt wel dat de vakbonden aan tafel komen voor een cao met een looptijd van twee jaar. Een loonsverhoging is mogelijk doordat er bespaard wordt op de werkgeverspremies voor pensioenen vanaf 1 januari 2015.

Over de salarisstijging van 0,8 procent waarop de ambtenaren volgens de bonden recht hebben, wil Blok praten in het cao-overleg. Het gaat om geld dat is toegezegd in een akkoord over de pensioenen van ambtenaren. Daarbij kwam geld beschikbaar door een besparing op de werkgeverspremies voor pensioenen. Blok ging niet in op berichten dat er een loonruimte zou zijn van 2,3 procent voor de ambtenaren. ''Ik ga niet via u onderhandelen.''

Lagere salarisschaal
De minister hoopt dat de bonden ook willen praten over het ''moderniseren'' van een aantal arbeidsvoorwaarden. Zo wil hij dat ambtenaren bij onvoldoende functioneren teruggezet kunnen worden in een lagere salarisschaal.

Verder wil Blok werken aan bijvoorbeeld het afbouwen van de verlofregeling voor medewerkers vanaf 57 jaar en het verbod op het draaien van nachtdiensten door 55-plussers. Volgens de minister passen deze regelingen niet meer in deze tijd, waarin iedereen langer moet doorwerken. Medewerkers zouden ook regelmatig moeten wisselen van werk en breder inzetbaar zijn.

Inhaalslag
FNV-onderhandelaar Marco Ouwehand is nog niet van plan met de minister rond de tafel te zitten. Blok schrijft dat er "ruimte beschikbaar" is vanwege de besparing op de werkgeverspremie, maar dat voordeel was volgens Ouwehand al aan de werknemers beloofd. "Het vrijvallen van die premie is al afgesproken, ik noem dit dus niet echt een eerste inzet voor cao-onderhandelingen. Het wordt gepresenteerd als cadeau, maar het is al van ons", zegt de vakbondsman. De FNV heeft als centrale looneis een verhoging van 3 procent aangekondigd, dat zal ook de minimale eis in deze onderhandelingen zijn. Zonder het precieze percentage bekend te maken, laat Ouwehand wel doorschemeren dat het niet bij die 3 procent blijft. "We willen na vier jaar de nullijn een inhaalslag maken."

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X