Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Informeer fiscus tijdig over (wijziging in) eigenwoninglening!

Rond de eigenwoninglening die gesloten is met de familie of een eigen bv is in een aantal gevallen sprake van informatieplicht aan de Belastingdienst. Dat meldt businesssite Acfis.

De Belastingdienst moet van de volgende zaken op de hoogte zijn betreffende de eigenwoninglening:
  • Wijzigingen die in 2014 zijn aangebracht in een eigenwoninglening die op of na 1 januari 2013 gesloten is bij de eigen familie of bij de eigen BV. De wijzigingen dienen voor 1 februari 2015 gemeld te worden om renteaftrek te behouden.
  • Een eigenwoninglening die in 2014 gesloten is bij de eigen familie of bij de eigen BV. De lening moet tijdig bij de Belastingdienst zijn gemeld om de rente in aftrek te mogen brengen op het box-1-inkomen. De lening melden kan bij de aangifte IB 2014, maar moet uiterlijk op 31 december 2015 binnen zijn bij de Belastingdienst.
Deze informatieplicht geldt voor de leningen die aan alle onderstaande punten voldoen:
  • leningen van niet-administratieplichtigen (alle situaties waarin de geldlening niet is aangegaan bij een Nederlandse financiële instelling, zoals een bank of verzekeraar);
  • leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan; en
  • leningen waarop verplicht annuïtair afgelost moet worden.
Gegevens van een lening die op 31 december 2012 bestond hoeven dus niet gemeld te worden. Dat geldt ook als de rente van deze lening is of wordt gewijzigd na 1 januari 2013.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X