Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Naheffing fiscus volgens Wiebes gemiddeld 150 euro

De naheffing van de Belastingdienst voor vijf tot zes miljoen mensen zal uitkomen op een bedrag van gemiddeld 150 euro. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zei dat vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. De naheffing, vaak in de vorm van een lagere teruggave, komt uit op enkele tientjes tot zo'n 300 euro. Eerst werd er nog vanuit gegaan dat de meeste mensen rekening moesten houden met 300 euro.

De heffing geldt voor mensen die vakantiegeld krijgen, een bonus of een eindejaarsuitkering. Voor een enkeling, die een hogere bonus heeft dan een vast salaris, kan de heffing oplopen tot 700 euro. De naheffing is het gevolg van afspraken die het kabinet in oktober vorig jaar bij het herfstakkoord maakte met de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Vorige maand
Wiebes zei vrijdag dat op Prinsjesdag vorige maand al een publiciteitscampagne van de Belastingdienst is begonnen om mensen te waarschuwen over de aanstaande naheffing. Hoe hoog de heffing precies is, ontdekken mensen als ze op 1 maart volgend jaar hun Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) bekijken. Ze hebben daarna volgens Wiebes ''geruime tijd'' om het geld te betalen en voor wie dat niet kan, zijn er de normale betalingsregelingen van de fiscus.

Vervelend
Wiebes noemde de heffing vrijdag na de wekelijkse ministerraad ''heel vervelend'', maar volgens hem is ze niet het gevolg van fouten bij de Belastingdienst. De heffing is begin dit jaar - zonder details - al aan de Tweede Kamer gemeld en sinds Prinsjesdag vorige maand is de fiscus een publiciteitscampagne begonnen om mensen voor te bereiden. Ook op de site van de fiscus en op sociale media zal er aandacht voor worden gevraagd. In brieven die de belastingdienst in januari of februari verstuurd zal er ook op worden ingegaan.

Hoe hoog de heffing precies is, ontdekken mensen als ze op 1 maart volgend jaar hun Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) bekijken. Ze hebben daarna volgens Wiebes ''geruime tijd'' om het geld te betalen en voor wie dat niet kan, zijn er de normale betalingsregelingen van de fiscus. De Tweede Kamer debatteert maandag met de VVD-staatssecretaris over de naheffingen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X