Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


VEH: Belasting eigen woning weer hoger

Het eigenwoningforfait, de belasting op de eigen woning, gaat volgend jaar omhoog van 0,7 naar 0,75 procent. Deze belastingstijging wordt voor een deel veroorzaakt door de recente huurverhogingen, stelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) vandaag. Huiseigenaren verwachten dat het eigenwoningforfait mee daalt met de waarde van hun eigen huis. Maar dat blijkt niet het geval, zegt de vereniging. 'De jaarlijkse berekening van dit belastingtarief gaat via een vaste formule; naast de WOZ-waarde heeft ook de ontwikkeling van de huren invloed op het eigenwoningforfait.'

Marktconform
De huurstijgingen zijn het gevolg van een politiek besluit om huurprijzen meer marktconform te maken. 'Onbedoeld neveneffect hiervan is dat huiseigenaren meer belasting gaan betalen', aldus VEH. VEH-directeur Rob Mulder: 'Deze onvolkomenheid moet verdwijnen. Daarom willen wij dat de systematiek van het eigenwoningforfait bij de behandeling van het Belastingplan 2015 aan de orde komt.'

Het eigen woningforfait stijgt in 2 jaar met een kwart van 0,6 naar 0,75 procent van de WOZ-waarde van de eigen woning, aldus Eigen Huis. 'Voor een gemiddelde huiseigenaar met een gelijkblijvende woningwaarde van 200.000 euro stijgt de belasting daardoor met 300 euro bruto.'

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X