Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Kabinet druk bezig met herziening belastingen

Het kabinet is 'druk bezig' met het voorbereiden van een belastingherziening, maar het kan wel 5 tot 6 jaar duren voor een hervorming van het stelsel rond is. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zei dat woensdag in antwoord op kritiek van CDA-leider Sybrand Buma dat het kabinet niets doet op dit gebied.

'Laten we niet het beeld scheppen dat we dit op een achternamiddag in elkaar kunnen klussen', zei Zijlstra. Zou het kabinet de herziening nu al doorvoeren, dan is er 3 tot 5 miljard euro nodig om de eerste negatieve effecten voor mensen te compenseren. 'Dat geld is er nu nog niet', zei Zijlstra. D66-leider Alexander Pechtold vindt dat het kabinet niet alleen moet hopen op meevallers op de begroting, maar ook moet snijden in de overheidsuitgaven. Hij eist voor 1 februari een concreet plan van het kabinet.

Onzekerheden
Zijlstra benadrukte dat invoering van een nieuw belastingstelsel zorgvuldig moet, omdat een hervorming voor veel onzekerheden bij mensen zal zorgen, bijvoorbeeld bij de miljoenen mensen die nu toeslagen ontvangen. De PvdA wil vermogens zwaarder belasten, maar daar uitte Zijlstra zich eerder al op tegen. Wel is hij bereid te kijken naar het belasten van het reële rendement op vermogens, maar de spaargelden van mensen moeten niet extra belast worden.

Zijlstra nam afstand van het beeld dat het kabinet 'uitgeregeerd' zou zijn. De stroom van hervormingen die de afgelopen periode door het parlement zijn gejaagd, moet nu in praktijk gebracht worden. Daaraan heeft het kabinet 'de handen vol', zei Zijlstra. Hij sprak over 'een enorme klus', die meer werk meebrengt dan andere kabinetten in vier jaar hebben verricht.

Zijlstra wil verder dat het kabinet blijft doorgaan met het aanjagen van economie en werkgelegenheid. Dat moet door 'de koek groter te maken, en niet door hem anders te verdelen'. Het kabinet moet daarbij de neiging weerstaan alles van bovenaf te willen regelen. 'De politiek kan het gras niet harder laten groeien door eraan te trekken.'

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X