Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Werkkostenregeling maakt pensioenopbouw over 30%-vergoeding mogelijk

Op grond van de fiscale wetgeving mag pensioen worden opgebouwd over alle loonbestanddelen die behoren tot het fiscale loon, met uitzondering van de auto van de zaak (en variabele loonbestanddelen in het geval van eindloonregelingen). Het is daarom toegestaan pensioen op te bouwen over belaste vergoedingen en verstrekkingen. Onbelaste vergoedingen en verstrekkingen behoren niet tot het fiscale loon en hierover kan in beginsel geen pensioen worden opgebouwd. Wijziging fiscaal regime voor vergoedingen en verstrekkingen Sinds 1 januari 2011 kunnen werkgevers voor het toekennen van vrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers kiezen tussen het ‘oude’ regime van onbelaste vergoedingen en verstrekkingen en het ‘nieuwe’ regime van de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht.

Binnen de werkkostenregeling is in beginsel alles wat aan werknemers vergoed of verstrekt wordt loon. Werkgevers kunnen evenwel maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de “vrije ruimte”) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Over de vergoedingen en verstrekkingen boven deze vrije ruimte is de werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast vergoed of verstrekt worden door gebruik te maken van gerichte vrijstellingen. De 30%-regeling voor vergoeding van extraterritoriale kosten is een gerichte vrijstelling.

De 30%-vergoeding en pensioenopbouw onder het oude regime (tot 31-12-2014)
Onder het ‘oude’ regime – dat uiterlijk tot 31 december 2014 kan worden toegepast – behoort de 30%-vergoeding niet tot het fiscale loon en kan hierover in beginsel geen pensioen worden opgebouwd. Er gelden echter twee belangrijke uitzonderingen:
  1. Werknemers die vanuit het buitenland tijdelijk zijn uitgezonden naar Nederland en gedurende hun uitzending blijven deelnemen in hun buitenlandse pensioenregeling mogen pensioen opbouwen over hun 30%-vergoeding, mits de buitenlandse pensioenregeling door de Nederlandse Belastingdienst is aangewezen als fiscaal kwalificerende pensioenregeling.
  2. Werknemers mogen pensioen opbouwen over hun 30%-vergoeding indien de werkgever een cafetariaregeling heeft geïmplementeerd. Een cafetariaregeling voorziet in de mogelijkheid voor een werknemer om een deel van zijn belaste loon uit te ruilen voor vrijgesteld loon. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken moet wel voldaan worden aan een aantal bij beleidsbesluit gestelde nadere voorwaarden.
De 30%-vergoeding en pensioenopbouw onder de werkkostenregeling
Onder de werkkostenregeling behoren alle vrije vergoedingen en verstrekkingen, zoals de 30%-vergoeding, in beginsel tot het eindheffingsloon en dus tot het fiscale loon. Het feit dat de 30%-vergoeding vervolgens kwalificeert als gerichte vrijstelling doet hier niet aan af. Over eindheffingsloon mag pensioen worden opgebouwd, mits het eindheffingsloon individualiseerbaar is. Dit is voor de 30%-vergoeding het geval. Bij toepassing van de werkkostenregeling kan dus pensioen opgebouwd worden over de 30%-vergoeding zonder dat hiervoor een cafetariaregeling nodig is. Mogelijk moet wel het pensioenreglement aangepast worden om individualiseerbare eindheffingsbestanddelen aan te merken als pensioengevend inkomen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X