Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Verhoging pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2016 niet meer waarschijnlijk

Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2016 ligt op basis van de laatste prognose (december 2013) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de ontwikkeling van de levensverwachting niet in lijn der verwachting. Dat signaal gaf het ministerie van Financiën onlangs af in een interview met FD Pensioen Pro. Dat is een belangrijke koerswijziging. Het ministerie had namelijk dit voorjaar in een brief aan de Eerste Kamer nog aangegeven dat het wel in lijn der verwachting zou zijn dat op 1 januari 2016 de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar zal worden verhoogd.

Voor pensioenen die in dienstbetrekking worden opgebouwd, ligt de pensioenrichtleeftijd op dit moment op 67 jaar en wordt voor de jaren daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd moet minimaal een jaar tevoren worden aangekondigd. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2016 moet daardoor vóór 1 januari 2015 bekend worden gemaakt. Gezien de laatste prognose van het CBS ligt het volgens het ministerie juist niet in lijn der verwachting dat dat op 1 januari 2016 zal plaatsvinden.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X