Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Geen aftrek levensonderhoud voor Surinaamse zoon

Naar het oordeel van de rechtbank heeft [belanghebbende], met wat zij daarvoor heeft aangevoerd en overgelegd, het bestaan en de woonplaats van [B] aannemelijk gemaakt. Op grond van de stukken die [belanghebbende] heeft overgelegd betreffende de in 6 vermelde betalingen is de rechtbank voorts van oordeel dat alleen van de betaling via Money Express van € 2.000 voldoende duidelijk is dat dit geld door [B] is ontvangen. Deze betaling is gedaan op 17 oktober 2009, dus na het begin van het vierde kwartaal van 2009. Feiten en omstandigheden op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat deze betaling is gedaan vanwege een reeds aan het begin van het vierde kwartaal of een eerder kwartaal bestaande toestand, heeft [belanghebbende], naar het oordeel van de rechtbank, niet aannemelijk gemaakt.

Zo is niet aannemelijk geworden wat de omvang is van de kosten van levensonderhoud van [B]. Ook de stelling dat [B] niet in zijn eigen onderhoud kon voorzien is niet onderbouwd met enig bewijs. Daardoor kan niet worden getoetst in hoeverre [belanghebbende] zich redelijkerwijs gedrongen heeft kunnen voelen tot het doen van die uitgaven. Het vorenstaande brengt de rechtbank tot het oordeel dat [belanghebbende] voor het jaar 2009 geen recht heeft op aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van een kind. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is het beroep ongegrond verklaard.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X