Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Valse e-mail in omloop

Wij waarschuwen u voor een valse e-mail. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst NL. Open deze e-mail niet, maar verwijder hem meteen.

De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vragen wij u nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt u een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing. De valse e-mail bevat de volgende tekst:

Van: Belastingdienst NL [mailto:belastingdienst.nl2014@gmail.com]

Onderwerp: LAATSTE HERINNERING AANMANING

Factuur nummer: 24193682

Geachte klant,

Ondanks meerdere sommaties inzake De Belastingdienst hebben wij nog geen betaling ontvangen van u.

Wij sommeren u voor de laatste maal om de vordering ad. EUR 52,50 direct aan ons te voldoen. U kunt het bedrag betalen met 3v. Wij hebben u hierover al een brief gestuurd. Om hogere boetes te vermijden, wordt u verzocht de belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen. Mochten wij geen betaling ontvangen zullen wij direct overgaan tot dagvaarden. De bijkomende kosten (welke kunnen oplopen tot minimaal EUR 450,00) zullen eveneens bij u in rekening worden gebracht. U kunt direct online betalen met de 3v online krediet op onze website om de betaling te voldoen. U dient hieronder te klikken op "3v krediet kopen"

3v krediet kopen
Let op: nadat uw 3v (prepaid credit) heeft gekocht dient u hieronder te klikken op "Activeren" om uw 19 cijferige code te activeren, met uw factuur nummer (staat bovenaan) om de betaling af te ronden. Wij vragen u zo spoedig dit te doen.

Activeren
Let op: als wij uw betaling niet voor 20-08-2014 ontvangen, loopt u het risico op een gerechtelijke procedure. Natuurlijk hopen wij dat u het niet zover laat komen tot deurwaarder. U kunt niet reageren op deze email.

Hoogachtend,

Intrum Justitia

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X