Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Ombudsman onderzoekt uitvoering Belastingdienst/Toeslagen

De Nationale ombudsman start een onderzoek uit eigen beweging naar de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst. De ombudsman heeft in de eerste vijf maanden van dit jaar verhoudingsgewijs veel meer klachten over toeslagen ontvangen dan vorig jaar. Dit baart hem grote zorgen. Er is met name een stijging van het aantal klachten over de kinderopvangtoeslag. Burgers komen in grote financiële nood als zij duizenden euro's moeten terugbetalen.

Een deel van de klachten over de Belastingdienst/Toeslagen vertoont al jaren hetzelfde beeld, het lijkt erop dat zij van structurele aard zijn. Deze klachten betreffen met name de behandelingsduur van aanvragen, bezwaarschriften, klachten en verzoeken tot een betalingsregeling. Het gevolg daarvan is dat veel burgers door de te trage afhandeling en door het uitblijven van de betalingen in financiële nood komen. Zo gaat het bij kinderopvangtoeslag al snel over duizenden euro's, van de huurtoeslag moet de huur worden voldaan en zorgtoeslag is voor de ziektekostenpremie. Burgers komen dan in financiële nood als de Belastingdienst deze hoge bedragen in 24 maanden verrekent met de toeslagen die ze ontvangen.

De ombudsman verwacht in het najaar meerdere rapporten over deze problematiek uit te brengen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X