Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"



Translate this site


Nieuwe bilaterale regeling Nederland - Sint Maarten

Nederland en Sint Maarten hebben een akkoord bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen. De rijkswet zal zo spoedig mogelijk worden ingediend in de Rijksministerraad. Vandaag is hiervoor door vertegenwoordigers van Nederland en Sint Maarten een intentieverklaring getekend.

Sint Maarten heeft ook het voornemen uitgesproken om op termijn zowel met Nederland als met andere landen automatisch informatie uit te wisselen volgens de Common Reporting Standard (CRS). CRS is een mondiale standaard voor automatische uitwisseling van financiële en bankgegevens. Het doel is de belastingtransparantie te vergroten en ontduiking te bestrijden.

De nieuwe bilaterale regeling zal de formele status krijgen van een Rijkswet. Naar verwachting zal de nieuwe regeling vanaf 1 januari 2016 in werking treden. De nieuwe regeling vervangt in de verhouding Nederland - Sint Maarten de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) die stamt uit 1964.

In december 2013 heeft Nederland met Curaçao een akkoord bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting. Met Aruba zijn de besprekingen nog gaande.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X