Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Paspoort aanvragen in het buitenland

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten en bij een aantal gemeenten een nieuw paspoort of een identiteitskaart aanvragen.

Waarom een paspoort of een identiteitskaart?
U kunt zich met een paspoort of een identiteitskaart legitimeren. Een paspoort is tevens een geldig reisdocument voor alle landen van de wereld. In een paspoort kan een visum worden geplaatst. Een identiteitskaart is in de eerste plaats een identiteitsbewijs. Met een identiteitskaart kunt u reizen in en tussen landen in de Europese Unie (EU) en een aantal andere Europese landen.

Waar reisdocument aanvragen?
Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen bij de meeste Nederlandse ambassades en consulaten-generaal een paspoort of identiteitskaart aanvragen. U moet hiervoor een afspraak maken. Informatie over mogelijkheden en openingstijden vindt u op de websites van de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. U kunt alleen een Nederlandse identiteitskaart aanvragen in de landen waar deze kaart geldig is.

Noodpaspoorten en laissez-passers kunt u aanvragen bij alle Nederlandse vertegenwoordigingen. Dit zijn de ambassades, de consulaten-generaal en de zogenaamde honoraire consulaten.

Wat meenemen bij aanvraag reisdocument?
Als aanvrager verschijnt u persoonlijk bij de ambassade of het consulaat zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Dat geldt ook voor kinderen. U moet een ingevuld en ondertekend Paspoortaanvraagformulier meenemen en een goed gelijkende pasfoto. U moet kunnen aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Bij twijfel over uw nationaliteit kunnen de medewerkers op de ambassade of het consulaat u geen document verstrekken. U moet bij uw aanvraag ook al uw Nederlandse of buitenlandse reisdocumenten ter inzage overleggen. Welke documenten u verder nodig heeft, vindt u op de website van de ambassade of het consulaat waar u een paspoort wilt aanvragen.

Burgerservicenummer (BSN) in paspoort
Het is verplicht om een BSN op te nemen in een paspoort als de aanvrager over een BSN beschikt. De medewerker die uw aanvraag in behandeling neemt zal dus naar uw BSN vragen. Als u overheidscorrespondentie heeft waarmee u uw BSN kunt aantonen, is het advies die mee te brengen.

Afhalen paspoort of identiteitskaart
Het paspoort en de identiteitskaart worden in Nederland gemaakt en naar de ambassade of het consulaat opgestuurd waar u het document heeft aangevraagd. Daarom kan de behandeling van uw aanvraag enkele weken duren.

De Nederlandse vertegenwoordiging laat u weten wanneer u het paspoort of de identiteitskaart kunt afhalen. U moet dit persoonlijk doen, tenzij er omstandigheden zijn waardoor dit niet van u verwacht kan worden.

Onder bepaalde voorwaarden, zoals reisafstand of beperkte mobiliteit, kan het paspoort of de identiteitskaart naar het adres van de aanvrager worden opgestuurd. U spreekt dit af bij de aanvraag. Opsturen kan alleen als dit veilig is en is voor eigen risico en rekening.

Paspoort of ID-kaart kwijt in het buitenland
Als u in het buitenland uw paspoort of identiteitskaart kwijt bent geraakt, moet u dit zo spoedig mogelijk melden bij de plaatselijke politie om misbruik van dit document door derden te voorkomen. Aansluitend kunt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw paspoort of een nooddocument aanvragen.

Een nooddocument kan een noodpaspoort zijn of een laissez-passer. Een nooddocument wordt alleen verstrekt als u kunt aantonen dat het een noodsituatie betreft. In de regel kunt u een nooddocument alleen aanvragen tijdens kantooruren. Een nooddocument is alleen geldig als reisdocument voor de reis waarvoor het is uitgegeven.

Deze regels gelden ook voor kinderen. Voor afgifte van een nooddocument aan een minderjarige is toestemming vereist van degene(n) die het gezag over het kind uitoefen(t)en. De procedure voor de verkrijging van een nooddocument kan enkele dagen in beslag nemen. Voor meer informatie neemt u contact op met de ambassade of het consulaat in het betreffende land.

Daarnaast kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de helpdesk van het Bureau Nooddocumenten op Schiphol. De helpdesk is 24 uur per dag geopend en bereikbaar via telefoonnummer (020) 603 86 92.

Paspoort aanvragen in Nederland
Behalve bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen voor hun reisdocument ook in Nederland terecht bij de gemeenten Den Haag,Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Bergen op Zoom, Montferland of Bergeijk.

Voor alle gemeenten geldt dat u rekening moet houden met een wachttijd van soms enkele weken. De tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten zijn bij deze gemeenten lager dan bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Welke documenten u precies nodig hebt, vindt u op de website van de gemeente waar u een document wilt aanvragen.

U kunt ook bij de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol een reisdocument aanvragen. De balie op Schiphol (vertrekhal 1) is 7 dagen per week open van 7.00 tot 22.00 uur. Voor de aanvraag van een reisdocument bij de gemeentelijke balie op Schiphol kunt u alleen op afspraak terecht. Een afspraak maakt u online via de website van de gemeente Haarlemmermeer. Als het reisdocument klaar is, kunt u het op afspraak persoonlijk komen afhalen bij de gemeentebalie op Schiphol. U kunt het document ook laten bezorgen op uw verblijfadres in Nederland (Nederlanders wonend in het buitenland) of op uw huis-of werkadres (inwoners Haarlemmermeer). Bezorging kan alleen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Meer informatie over de aanvraag van een paspoort op Schiphol vindt u op Paspoortbalie.nl.

Geldigheidsduur paspoorten en ID-kaarten
Paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen die vanaf 9 maart 2014 zijn uitgegeven, zijn 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar geldt een geldigheid van 5 jaar.

Tarieven paspoort en ID-kaart buitenland
De tarieven die gelden sinds 9 maart 2014 zijn vastgesteld op een kostendekkend niveau. U betaalt voor de behandeling van uw aanvraag. Betaalde leges worden niet gerestitueerd, ook niet als blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een Nederlands paspoort.

Tarieven reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen bij Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland
Type reisdocument - Tarief
Paspoort voor een volwassene € 131,11
Paspoort voor persoon jonger dan 18 jaar € 115,20
Identiteitskaart voor volwassene € 118,25
Identiteitskaart voor persoon jonger dan 18 jaar € 93,66
Noodpaspoort / laissez passer € 46,61

Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen ook bij een aantal gemeenten in Nederland een reisdocument aanvragen. De tarieven liggen daar lager dan bij de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Dat komt vooral door de schaalvoordelen van deze gemeenten, die gemiddeld veel meer reisdocumenten verstrekken dan de posten in het buitenland.

Tarieven reisdocumenten voor Nederlanders die in het buitenland wonen bij enkele Nederlandse gemeenten
Type reisdocument - Tarief
Paspoort voor een volwassene € 101,75
Paspoort voor persoon jonger dan 18 jaar € 85,84
Identiteitskaart voor volwassene € 90,65
Identiteitskaart voor persoon jonger dan 18 jaar € 65,42

Kinderen eigen paspoort
Iedereen heeft een eigen paspoort of identiteitskaart nodig; kinderen kunnen niet meer in het paspoort van hun ouders worden bijgeschreven. Van kinderen jonger dan 12 jaar worden geen vingerafdrukken in het paspoort opgeslagen. Een kind moet bij de aanvraag ook persoonlijk verschijnen aan de balie. Dit is nodig om zijn of haar identiteit vast te stellen. U heeft van het kind een goed gelijkende pasfoto nodig die voldoet aan de pasfoto-eisen. Beide ouders/gezaghebbers moeten toestemming verlenen. Wat u verder nodig heeft bij de aanvraag voor uw kind vindt u op de specifieke website van de post die u bezoekt. U kunt bij twijfel contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Paspoort en Nederlanderschap
Een belangrijke voorwaarde voor een Nederlands paspoort is het hebben van de Nederlandse nationaliteit. Bij de aanvraag van een paspoort of een identiteitskaart moet u kunnen aantonen dat u Nederlander bent. In sommige gevallen kunt u uw Nederlanderschap verliezen als u niet tijdig een nieuw paspoort of een Verklaring van Nederlanderschap aanvraagt.

Ministerie van Buitenlandse Zaken als uitgevende instantie
Op de houderpagina van uw paspoort staat ‘Minister van Buitenlandse Zaken’ als uitgevende autoriteit. Uitgevende instanties kunnen in de chip van uw paspoort lezen waar uw paspoort is verstrekt.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X