Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Asscher wil af van contant uitbetalen

Het deel van het salaris tot minimumloon mag niet meer contant worden uitbetaald. Dat wil minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). De maatregel is volgens hem nodig om malafide praktijken waarbij het wettelijk minimumloon wordt ontdoken effectiever te kunnen aanpakken. Ook mogen werkgevers straks geen ziektekostenpremies of kosten voor huisvesting verrekenen met het minimumloon.

De ministerraad stemde vrijdag in met het wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies om uitbuiting en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het kabinet is al langer bezig om via inspectieteams ongezonde constructies met veelal buitenlandse arbeiders, waarbij cao's, belastingen, premies en minimumloon worden ontdoken, aan te pakken. In de wet krijgt de inspectiedienst van Sociale Zaken de mogelijkheid om misstanden door te geven aan de cao-partijen of de handhavingsinstellingen. Ook komen er eisen waar loonstrookjes aan moeten voldoen. Nu blijken loonstrookjes vaak niet beschikbaar voor controle, stelt Asscher.

Opdrachtgevers
Verder wordt in de wet de al eerder aangekondigde ketenaansprakelijkheid geregeld. Dat betekent dat niet alleen de werkgever maar ook de opdrachtgevers aansprakelijk zijn bij illegale praktijken. Bij 23 transportbedrijven die afgelopen jaar door de Inspectie Leefomgeving en Transport werden onderzocht bleek bij 11 bedrijven sprake te zijn van illegale tewerkstelling. "Schijnconstructies zijn het onkruid van onze arbeidsmarkt en een klap in het gezicht van hardwerkende werknemers en eerlijke ondernemers", aldus Asscher.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X