Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


TenneT wordt netbeheerder op zee

Netbeheerder TenneT gaat een elektriciteitsnetwerk op zee aanleggen. Daarmee wordt de door windmolens opgewekte elektriciteit zo goedkoop mogelijk naar consumenten aan vaste wal vervoerd. De keuze voor TenneT als de enige netbeheerder op zee levert een kostenbesparing van € 3 miljard in 15 jaar op. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) woensdag 18 juni 2014 in een brief aan de Tweede Kamer.

Windenergie steeds belangrijker
'In een tijd waarin fossiele brandstoffen opraken wordt de productie van windenergie steeds belangrijker,' aldus Kamp. 'TenneT is in staat om de windenergie die op zee opgewekt gaat worden op een goede en zo goedkoop mogelijke manier richting de consument te vervoeren.'

Uitbreiding windparken op zee
Nu zijn de bouwers van windparken nog verantwoordelijk voor het transport van door windmolens opgewekte elektriciteit naar land. De komende jaren wordt het aantal windparken op zee uitgebreid, omdat het kabinet inzet op meer duurzame energie in Nederland. 1 net beheerd door 1 bedrijf is goedkoper en betrouwbaarder dan verschillende losse aansluitingen.

Besparing van € 3 miljard
Uit een berekening getoetst door ECN blijkt dat de keuze voor 1 netbeheerder op zee een besparing van € 3 miljard over 15 jaar op kan leveren ten opzichte van losse aansluitingen die door windparken zelf worden aangelegd. De taak voor TenneT als netbeheerder op zee zal verder worden uitgewerkt in een apart wetsvoorstel. De komende tijd wordt al gestart met de voorbereidingen van het aanleggen van het netwerk.

Herziening Electriciteits- en Gaswet
Naast het aanwijzen van een netbeheerder op zee gaat het kabinet ook de Elektriciteits- en Gaswet herzien. Dit is nodig om Nederland voor te bereiden op de komst van meer duurzame energie. Bijvoorbeeld door wetgeving te verduidelijken en te vereenvoudigen. Dit verlaagt de regeldruk voor bedrijven en laat ruimte om toekomstige ontwikkelingen eenvoudig in te passen.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X