Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Aanpak toeslagenfraude levert 250 miljoen op

De verscherpte aanpak van fraude met toeslagen heeft al ongeveer een kwart miljard euro opgeleverd. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën zei dat woensdag in een Kamerdebat. Al onder Wiebes' voorganger Frans Weekers werd besloten tot strenger toezicht op de uitbetaling van toeslagen. Binnen het toeslagensysteem in Nederland wordt jaarlijks tussen de 10 en 11 miljard euro uitbetaald.

Wiebes wees er op dat met de Bulgarenfraude 4 miljoen is gemoeid en dat dat "ernstig genoeg'' is, maar dat de strengere aanpak wel degelijk werkt. Met dus een opbrengst van rond de 250 miljoen euro. "Dus dit mag niet als mislukt worden beschouwd. We hopen de half miljard euro te gaan overschrijden met deze maatregelen.''

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X