Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Export kinderbijslag en kindgebonden budget stopt

De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met het wetsvoorstel van Minister Asscher om de export van de kinderbijslag en het kindgebonden budget te stoppen. Het kabinet vindt dat dit soort regelingen bedoeld zijn voor financiële ondersteuning van kinderen in Nederland. Vanaf 1 januari 2015 zal de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet meer geëxporteerd worden naar landen buiten de Europese Unie. Hiermee wordt oplopend zes miljoen euro (vanaf 2017) per jaar bespaard. Voor de betreffende ouders geldt een overgangstermijn van zes maanden. De Senaatsfracties van PVV, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie hebben ingestemd.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X