Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Nederland niet langer onder verscherpt EU-toezicht

Nederland staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Europese Unie. Het begrotingstekort, dat van Brussel niet boven de 3 procent mag uitkomen, is voldoende teruggebracht. Dat maakt de Europese Commissie maandag bekend.

De Nederlandse regering stond vijf jaar lang onder verscherpt toezicht omdat de overheidsfinanciën te veel uit de pas liep. Brussel dwong Nederland dit ''buitensporig'' tekort aan te pakken. In 2009 piekte het tekort met 5,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), dit werd in 2013 teruggebracht tot 2,5 procent van het bbp. Daarmee voldeed Nederland eerder dan gepland aan de eis om het tekort uiterlijk in 2014 terug te dringen tot onder de drieprocentsnorm.

Nederland kreeg in 2009 drie jaar de tijd om orde op zaken te stellen. Uiteindelijk werd deze periode met een jaar verlengd omdat de economische groei in Europa niet van de grond kwam. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zegt in een reactie op de aanbeveling dat het belangrijk is om het tekort verder terug te dringen.''De Europese Commissie heeft opnieuw bevestigd dat Nederland op de goede weg is met het wegwerken van het begrotingstekort", aldus Dijsselbloem.

Bezuinigingen
Voor dit jaar berekende de Europese Commissie, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de EU, dat het tekort uitkomt op 2,8 procent van het bbp, in 2015 daalt dit verder naar 1,8 procent. Dankzij hervormingen en extra bezuinigingen voldeed het kabinet uiteindelijk aan de gestelde eisen die voortvloeien uit het groei- en stabiliteitspact. De staatsschuld moet nog wel worden teruggebracht, die mag volgens Europese normen niet boven de 60 procent van het bbp uitkomen.

Naast Nederland worden ook Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken en Slowakije van het strafbankje gehaald.Hierna blijven elf landen over die nog onder verscherpt toezicht staan. Frankrijk en Spanje vallen hier onder andere onder. Frankrijk moet van de Europese Commissie meer doen om het begrotingstekort naar beneden te brengen en de economie concurrender te maken. In het voorjaar van 2011 werden 24 van de toen nog 27 EU-landen extra in de gaten gehouden.

Aanbeveling
De Commissie komt met aanbevelingen voor de Nederlandse regering. In de periode tussen 2014-2015 doet het kabinet er in de ogen van Brussel verstandig aan om de versobering van de hypotheekrenteaftrek te versnellen. Ook formuleert de EU actiepunten op het gebied van het pensioenstelsel, de zorg en de arbeidsparticipatie.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X