Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingheffing over een ontslagvergoeding: stamrecht niet meer mogelijk!

Ik heb deze maand ontslag gekregen en hieruit is voortgekomen dat ik een behoorlijke ontslagvergoeding meekrijg. Nu heb ik dit bedrag eigenlijk niet direct nodig en het liefst zou ik hier een lijfrente voor aankopen, zodat ik er op dit moment nog geen belasting over hoef te betalen. Nu heb ik begrepen dat dit sinds 1 januari van dit jaar niet meer mogelijk is. Kunt u mij zeggen hoe dit zit?

Ik ga er bij mijn beantwoording van uw vraag vanuit dat het hier gaat om een vergoeding voor materiele schade (inkomensderving). Deze schadevergoeding is belast als loon uit dienstbetrekking. Dat betekent dat deze uitkering tegen het progressieve tarief van maximaal 52% wordt belast (box 1). Als een werknemer een ontslagvergoeding krijgt van € 100.000 en met zijn overige inkomen ook in de 52%-schijf valt, keert de werkgever maar € 48.000 uit. Het restant van de ontslagvergoeding (dat wil zeggen na belastingheffing) - voor zover dat gereserveerd wordt op een spaar- of beleggingsrekening - valt in box 3. De ex-werknemer is over dat tegoed jaarlijks de forfaitaire vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Tot 1 januari 2014 was het ook mogelijk dat de werkgever in plaats van een bedrag ineens, een recht op toekomstige periodieke uitkeringen toekende. Een dergelijk recht op periodieke
uitkeringen wordt een ‘stamrecht’ genoemd. Het stamrecht is echter met ingang van deze datum afgeschaft. Dit betekent dat over de ontvangen vergoedingen ter vervanging van gederfd of te derven loon na 1 januari 2014 altijd direct moet worden afgerekend. Er bestaan overigens bepaalde overgangsregelingen maar aangezien deze op u niet van toepassing zijn, ga ik hier niet verder op in.

N.B. Als het dienstverband tenminste 25 jaar heeft geduurd kan een werkgever één bruto maandloon belastingvrij uitkeren. Als het dienstverband tenminste 40 jaar heeft bestaan bedraagt deze vrijstelling twee maal het bruto maandloon. Voorwaarde is wel dat deze vrijstelling niet eerder - bijvoorbeeld bij een jubileum - is benut. Uitkeringen van vóór 1 januari 1994 tellen hierbij echter niet mee.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X