Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Conclusie in zaak C-179/13 Evans (sociale zekerheid)

Mevrouw Evans is een Brits staatsburger. Vanaf 1973 is zij in verschillende functies werkzaam geweest in Nederland. Tussen 1977 en 1980 was zij werkzaam bij het Britse Consulaat-Generaal in Rotterdam, en vanaf 1980 als administratief medewerker bij het Consulaat-Generaal van de Verenigde Staten in Amsterdam. Als gevolg van haar werkzaamheden voor deze Consulaten heeft Nederland haar de geprivilegieerdenstatus verleend, welke inhoudt dat zij is vrijgesteld van onder meer het betalen van de meeste belastingen en premies (waaronder AOW-premie).

Op vraag van Evans deelde de Sociale Verzekeringsbank (Svb) haar mede dat zij voor de AOW van 1973 tot 1980 geacht werd verzekerd te zijn geweest; echter na 1980 niet meer, als gevolg van haar werkzaamheden voor het Amerikaanse Consulaat-Generaal. In haar hoedanigheid van EU-burger werd zij namelijk gelijkgesteld met Nederlandse staatsburgers zolang zij voor het Britse Consulaat werkte; toen zij in dienst trad van het Amerikaanse consulaat niet meer, daar de VS geen EU-lidstaat is. Had zij echter de Nederlandse nationaliteit gehad, dan zou zij krachtens de AOW van rechtswege verzekerd zijn geweest. De Centrale Raad van Beroep vraagt het Hof nu of richtlijn 1408/71 inzake de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op personen die zich binnen de Unie verplaatsen, van toepassing is op een geval als dat van Evans.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X