Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Belastingontwijking raakt arme landen

Ontwikkelingslanden lopen grote sommen geld mis doordat internationale bedrijven erin slagen de belasting in die landen te ontwijken. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een woensdag gepresenteerd rapport.

Volgens het IMF hebben de belastingtarieven die een land hanteert grote invloed op het gedrag van bedrijven. Daarbij zou belastingontwijking een minstens even grote rol spelen als de operationele beslissingen van een bedrijf, zoals die over de landen waar het actief wil zijn. De gevolgen daarvan zijn vooral zichtbaar in ontwikkelingslanden, die relatief veel geld zien wegstromen door mazen in de internationale belastingregels.

Voor armere landen is de schade volgens het IMF groter dan in ontwikkelde landen, aangezien de belastingen die bedrijven betalen er een groter deel vormen van de totale belastinginkomsten. In sommige gevallen lopen de verliezen voor ontwikkelingslanden op tot 10 à 15 procent van de totale inkomsten van een land, berekende het fonds.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X