Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Zorginstituut Nederland officieel van start

Met ingang van dinsdag 1 april 2014 zet het College voor zorgverzekeringen (CVZ) zijn werkzaamheden voort onder een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. De naamswijziging is het gevolg van nieuwe wettelijke taken: het stimuleren van kwaliteitsverbeteringen in de zorg door het Kwaliteitsinstituut en het adviseren over vernieuwingen in zorgberoepen en -opleidingen.

Daarnaast zet het Zorginstituut de bestaande taken van het CVZ voort: het adviseren over de samenstelling van het basispakket, het uitvoeren van regelingen voor bijvoorbeeld wanbetalers en onverzekerden, en het uitvoeren van risicoverevening en fondsbeheer.

Kwaliteitsverbetering in de zorg
Bestuursvoorzitter van het Zorginstituut, Arnold Moerkamp: “Het is meer dan een naamswijziging. Met het Kwaliteitsinstituut gaan we burgers informeren wat ze mogen verwachten van goede zorg en waar ze die kunnen krijgen. Door de kwaliteit van de zorg voor iedereen inzichtelijk te maken willen we de permanente verbetering van de kwaliteit in de zorg bevorderen. Inmiddels hebben we de organisatie op orde. Zo zijn de verschillende partijen waaruit het Zorginstituut is ontstaan nu volledig geïntegreerd. We kunnen nu dus echt van start”.

Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
Het Zorginstituut gaat de minister ook adviseren op het gebied van de innovatie van zorgberoepen en opleidingen in de gezondheidzorg. Het doel is om voor de zorg een toekomstgerichte beroepenstructuur en een daarop afgestemd en flexibel samenhangend geheel van kernberoepen te ontwikkelen. Hierbij baseert het Zorginstituut zich op de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de zorgverlening en op de toekomstige vraag naar zorg.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X