Vincent de Groot: "Onze dienstverlening is volledig gericht op de internationale werknemer. Door de uitgebreide ervaring met en de specifieke kennis over onder meer de fiscale omstandigheden van zeevarenden, personen werkzaam in de offshore-industrie en bij baggerbedrijven, maar ook voor andere internationaal mobiele werknemers, weet u zeker dat uw fiscale zaken in vertrouwde en deskundige handen zijn.

Bent u buiten Nederland werkzaam? Zit u met vragen over belastingen en sociale premies? Niet alleen voor het verzorgen van uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting, maar ook bij advisering over werken buiten Nederland of voor een buitenlandse werkgever en wonen buiten Nederland bent u bij ons aan het juiste adres!"Translate this site


Koopkrachttegemoetkoming

De laagste inkomensgroepen krijgen dit jaar een extraatje. Een echtpaar krijgt eenmalig €100, een alleenstaande ouder € 90 en een alleenstaande € 70. In deze financieel zware tijden staat de koopkracht van minima onder druk. Daarom heeft het kabinet eenmalig € 70 miljoen gereserveerd voor een koopkrachttegemoetkoming.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft overeenstemming bereikt met de VNG over de uitvoering. Het wetsvoorstel dat deze tegemoetkoming mogelijk maakt wordt naar de Raad van State gestuurd.

Mensen met de laagste inkomens krijgen in de tweede helft van dit jaar een extraatje als koopkrachttegemoetkoming. In de begroting voor 2014 was daar geld voor gereserveerd. De tegemoetkoming is bedoeld voor bijstandgerechtigden. Tevens krijgen gemeenten de bevoegdheid aan mensen van 21 jaar of ouder, die een inkomen hebben van maximaal 110% van het sociaal minimum een tegemoetkoming te verstrekken. Gemeenten kunnen zodoende aansluiten bij het lokaal minimabeleid. Dat betekent dat naast mensen met een uitkering ook werkenden met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen. Om de tegemoetkoming een wettelijke basis te geven wordt de Wet Werk en Bijstand tijdelijk aangepast. Gemeenten en/of de Sociale Verzekeringsbank zullen het extraatje uitkeren.

Internationaal werkzaam, zeevarend? Werkzaam in de bagger- of offshore-industrie? Neem contact op met Robelco Tax Services!

X